Nytt EU-direktiv om Youtube og Facebook skal inn i norsk lov

facebook

EU har nå formelt modernisert bestemmelsene om kringkasting og andre audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet). De enkelte EU-landene har drøye 21 måneder på seg til å innføre bestemmelsene i sine nasjonale lover.

AMT-direktivet er en del av EØS-avtalen, og skal behandles i EFTA og EØS for så å bli en del av EØS-regelverket. For Norges del vil det først og fremst bety endringer i kringkastingsloven.

Youtube og Facebook omfattes av reglene
Virkeområdet er utvidet, og det nye direktivet omfatter videodelingsplattformer som Youtube og Facebook i tillegg til tradisjonell tv og audiovisuelle bestillingstjenester.

Les også:  - Nå må det være fylkesvegenes tur!

Det er ulik grad av regulering for de ulike medietypene. På flere områder står de ulike landene fritt til selv å fastsette strengere regler nasjonalt.

Mediebrukerne skal beskyttes
Beskyttelsen av mediebrukerne står sentralt i det nye direktivet. Mediene som omfattes av direktivet blir forpliktet til å forhindre hatefulle ytringer og oppfordring til vold eller terror.

Beskyttelse av barn og unge styrkes ved at videodelingsplattformer også må ha ordninger som skal hindre spredning av skadelig innhold.

Les også:  Ny undersøkelse: Vi frykter dårlige veier mer enn fyllekjørere!

Her er noen av de andre endringene i det nye AMT-direktivet:

Universell utforming styrkes, og myndighetene skal sørge for at mediene forbedrer tilgjengeligheten for personer med funksjonshemninger
Mer fleksibilitet for visning av reklame på tradisjonell tv. Det vil være begrensninger på volumet av reklame som kan vises på dagtid og på kveldstid mellom klokka 18 og midnatt. Grensen er 20 prosent av sendetiden i hver av periodene
Minimumsgrense på 30 prosent for europeisk innhold i bestillingstjenester. Strømmetjenester, slik som Netflix, blir også oppfordret til å fremme europeiske produksjoner ved å investere direkte eller bidra til nasjonale fond. Nasjonale myndigheter får mulighet til å gi pålegg om dette, også når tjenesten er etablert i et annet land
Det legges opp til et tettere samarbeid mellom de nasjonale mediemyndighetene. Sammen med mediemyndighetene i EU-landene er Norge en del av den europeiske samarbeidsgruppen ERGA. ERGAs rolle er formalisert inn i det nye direktivet

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.