norwegian

Norwegian setter opp ekstra flyvning fra Tel Aviv

Norwegian setter opp en ekstra flyvning fra Tel Aviv til Oslo med tentativ avgang torsdag ettermiddag for å fly norske og andre nordiske borgere ut av Israel. Dette skjer på vegne av... Les mer »
vannkraft

Ny rapport: Norge styrer mot kraftunderskudd

Norsk kraftproduksjon kan mer enn dobles frem mot 2040, ifølge McKinsey. Men tar vi ikke grep nå kan konsekvensene for næringsliv og husholdninger bli store. Dersom det ikke bygges ut ny kraftproduksjon,... Les mer »
kna

LESERINNLEGG: Ikke spar deg til fant, Nygård!

Regjeringens nye veinormaler er dårlige nytt for norske bilister. Nok en gang brukes veibudsjettet som salderingspost under dekke av symbolsk klimapolitikk. Av: president i Kongelig Norsk Automobilklub, Geir A. Mo. Forrige uke... Les mer »
web

Statsbudsjett 2024: Manglende satsinger på veier og løftebrudd på vedlikehold

Fredag 6. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2024. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) hadde klare forventninger til regjeringen om igangsettelse av samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter og at de opprettholdt satsingen på vedlikehold innenfor... Les mer »
onf

Statsbudsjettet 2024: – Regjeringen svikter fagskolestudentene

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er svært skuffet over at regjeringen ikke sikrer rettsikkerheten til fagskolestudentene i statsbudsjettet for 2024, gjennom et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. En av ti fagskolestudenter har ikke... Les mer »
lo

LO mobiliserer for trygg luftambulanse

– Vi ønsker en robust og pålitelig luftambulanse i hele landet. Det betyr at vi ikke kan ha anbudsutsetting, sier Sissel M. Skoghaug, 1. nestleder i LO. Grunnen til at LO advarer... Les mer »
Miljødirektoratet

Ny avtale: Kjemikalier skal ikke skade helse og miljø

Verdens land er enige om å løse de store problemene med kjemikalier. Ny global FN-avtale skal sikre at farlige stoffer blir håndtert forsvarlig. – Dette er en stor milepæl i det internasjonale... Les mer »
israel ap

LESERINNLEGG: Krigsforbrytelser rettferdiggjøres med løgn

Vi vet ikke hva professor Thorolf Rafto ville ha sagt om tildelingen av årets Raftopris til den palestinsk-arabiske organisasjonen Defence for Children International. Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme. Han satte seg... Les mer »
fartsgrense

Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk, sier samferdselsminister... Les mer »
pc

LESERINNLEGG: Utenrikspolitikk i underdanighet

Mens jøder over hele verden feirer nyttår, Rosh Hashanah, til minne om skapelsen, er norske statsfinansierte medier mer opptatt av å fremheve deres fiender ved hjelp av en journalistikk så haltende ensidig, ubalansert og... Les mer »