Ny undersøkelse: Sju av ti ønsker bedre kontroll av scootere

snøscooter

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv. I undersøkelsen svarte 73 prosent at de var helt, eller ganske, enige i at det bør bli bedre kontroll av snøscootere og andre motoriserte kjøretøy i naturen.

–  Dette er en bekymring vi har vært klar over lenge. Ulovlig kjøring er et stort problem flere steder i landet, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Statens naturoppsyn, som har ansvar for å drive kontroll av ulovlig motorferdsel, mener det bør settes av mer midler til dette. De opplyser om at de anmeldte 122 tilfeller av ulovlig kjøring i 2018. 

– Vi har klare forventninger fra departementet og regjeringen om å drive kontroll, og har de siste årene økt fokuset på dette. Likevel trenger vi mer ressurser for å prioritere det ytterligere, sier Kari Kveseth, seksjonssjef i Statens naturoppsyn.

I 2017 viste en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt at en av fire snøscooterkjørere kjørte ulovlig. Meland mener dette er problematisk av flere grunner, ikke minst med tanke på tryggheten.

– De fleste av de alvorlige ulykkene som skjer med snøscooter er et resultat av ulovlig kjøring. Skal vi forhindre flere tragedier i fremtiden, må ulovlig kjøring slås hardere ned på. Det er viktig både at kommunene driver holdningsskapende arbeid, og at snøscooterklubbene tar ansvar for å drive god opplæring overfor sine medlemmer, sier Meland.

I Ipsos-undersøkelsen kommer det frem at kvinner og eldre er spesielt opptatt av å bedre kontrollen av motorferdsel i natur. Av de spurte kvinnene var hele 80 enige i påstanden, og blant de over 60 var det hele 84 prosent.

Norsk Friluftsliv håper nå kommunene tar folks bekymring på alvor.

–  Det er på høy tid at kommunene lytter til folket og gir tydelige signaler om at ulovlig kjøring får konsekvenser. Hvis lovverket brytes gjentatte ganger i samme område, bør man vurdere å stenge leder, avslutter Siri Meland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.