Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Nærings- og fiskeridepartementet

Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

– Regjeringen har allerede iverksatt kraftfulle tiltak og de vil avhjelpe situasjonen for noen, men ikke alle har blitt fanget opp av de krisepakkene vi allerede har lansert. Mange gründere er i en sårbar fase idet de bygger opp en bedrift. Vi har derfor satt sammen en pakke med ulike typer tiltak rettet spesifikt mot gründere og vekstbedrifter, som også stimulerer til vekst i tiden fremover, sier næringsminister Iselin Nybø.

Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer.

– Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Vi skal gjøre det som trengs for å støtte landets gründere og vekstbedrifter nå – og for fremtiden. Kompensasjonsordningen vil også være med på å løse noen av dagens akutte utfordringer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Styrker tilskudd og lån til etablering og vekst
– Vi foreslår å styrke tilskuddene til etablering og vekst med 2,5 milliarder kroner. Dette vil hjelpe små og mellomstore selskaper med utviklingsprosjekter som raskt kan skape ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av kortsiktige økonomiske problemer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Støtter gründerhus og inkubatorer
De senere årene har det vokst fram mange private gründerhus og inkubatorer som får fart på oppstartsselskaper og kobler gründere med investormiljøer. Inntektene deres avhenger av bedrifter som selv har fått problemer på grunn av krisen, og mange av disse miljøene står i fare for å gå konkurs. For å hjelpe disse miljøene foreslås det en tilskuddsordning under Innovasjon Norge på 50 millioner kroner.

Disse miljøene har mye av æren for at vi har fått den raske fremveksten av et solid, samarbeidsorientert økosystem som produserer noen tusen teknologiselskaper hver år.

Øker bevilgning til næringsrettet forskning
Regjeringens forslag til tiltakspakke omfatter også en styrking av bevilgningen til næringsrettet forskning på 250 millioner kroner som skal bidra til at forsknings- og innovasjonsaktiviteten i bedriftene opprettholdes gjennom krisen.

Øker bevilgning på likviditetslån
Innovasjon Norges innovasjonslåneordning foreslås økt med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder kroner. Dette skal gå til likviditetslån, med en avdragsfri periode og deretter nedbetaling tilpasset situasjonen. Innovasjonslån skal stimulere til investeringer i innovativ virksomhet og kan bidra til å sikre oppstart og videreføring av omfattende prosjekter.

Det foreslås også 300 millioner kroner for å gi bedrifter som er rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i avdrag- og/eller rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån.

Styrker egenkapitalen for bedrifter i tidlig fase
Mange oppstarts- og vekstbedrifter tærer på egenkapitalen for å holde hjulene i gang. Regjeringen vil tilføre Investinor 1 mrd. kroner for å styrke tilgangen til egenkapital for bedrifter i tidlig fase.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.