Ny SINTEF-bok gir deg byggereglene på ett sted

sintef

Boka «Innføring i byggereglene TEK 17» gir en oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet.

I den oppdaterte Innføring i byggereglene TEK 17 finner du på ett sted forklart hva plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sier om bygningenes forhold til omgivelsene, kravene til bygninger og nødvendig dokumentasjon.

Et oppslagsverk
Boka er et oppslagsverk for prosjekterende, entreprenører, arktiekter, håndverkere og kommunale saksbehandlere, samt boligeiere som vil sette seg inn i byggereglene. Reglene for byggesaksbehandling, ansvarsrett og kontroll i byggesaksforskriften (SAK) er gjennomgått i en egen del.

– Så sant du sitter stille i huset ditt, trenger du ikke å vite noe om byggereglene. Men så snart du skal bygge om eller endre bruken, blir du ansvarlig for at reglene blir fulgt, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved SINTEF Byggforsk.

Gir samlet oversikt
Blant temaene boka behandler grundig er plassering, estetikk og uteareal. Plasseringen av et byggverk, byggverkets estetiske utforming og hva slags atkomst og utearealer det har, henger nøye sammen. Kravene til disse forholdene står litt ulike steder i regelverket, men er samlet i ett kapittel i boka.

– Dette er et eksempel på bruksverdien til boka. I stedet for å lete rundt på måfå, finner du enkelt det du trenger når du trenger det, sier Kirkhus.

Også samarbeid mellom kommune og utbygger blir grundig gjennomgått i boka.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.