Ny forskningsrapport: Betong mer klimaeffektiv enn tre!

byggutengrenser

Det er ikke grunnlag for generelt å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong. En fersk forskningsrapport fra Østfoldforskning viser at betong er det mest klimaeffektive valget for høye bygg. Rapporten ble overrakt klima- og miljøminister Ola Elvestuen under et arrangment på Arendalsuka onsdag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var glad for å motta rapporten.

— Rapporten er et viktig bidrag i det videre arbeide for å redusere utslipp fra byggenæringen. Behovet for å redusere utslippene må være en driver i alle ledd, også for betong. Paris-avtalen viser at vi ikke har tid å miste, sa Elvestuen til en fullsatt sal under arrangementet som var i regi av Byggevareindustrien.

Østfoldforskning konkluderer med at det ikke er empirisk grunnlag for å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong. 

— Om politikerne ønsker å redusere klimagassutslipp, må de slutte å gi føringer om at vi skal bygge i tre. Slike føringer resulterer bare i at det skapes barrierer mot utvikling av mer klimavennlige produkter i byggeindustrien. Det er feil at tre generelt er mer miljøvennlig enn betong. Vi må analysere bygget som skal føres opp, og så velge materialer. Ikke som vi ser i dag, at man velger materialer først og så forsøker å regne det hjem, sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

Rapporten viser at betong er mer klimaeffektiv jo høyere bygget er. 

— Det er godt å få dokumentert det vi lenge har visst. Jeg håper rapporten vil bidra til at politikere og andre blir mer nyanserte i sitt syn på tre og betong i bygg. Skattepengene våre bør brukes på investeringer som er basert på objektive analyser og fakta, og ikke på myter, sier Reiersen.

— Det er generell mangel på kunnskap om byggematerialers miljøegenskaper gjennom byggets livsløp. Det fører til en overforenkling om at ett materiale generelt er bedre enn et annet. Det offentlige virkemiddelapparatet bør rettes mot materialnøytrale ytelseskrav, det vil skape reell innovasjon og utvikling for hele verdikjeden i byggenæringen, sier Reiersen.

— Klimavennlig betong finnes på markedet i dag, og økende etterspørsel vil være bra og fungere som en motor for innovasjon. Dersom konkurransen om leveransene er transparent og oppleves som rettferdig, vil det i seg selv utløse enda mer miljøinnovasjon hos norske byggevareprodusenter. Her kan alle byggherrer bidra. Første steg er å skille mellom markedsføring og fakta. Neste steg er å erkjenne betydningen av faktabasert kunnskap, sier Reiersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.