Ny analyse: Statnett har høyere kostnader enn andre nettselskap

elektrisitet

En ny analyse av europeiske nettselskaper viser at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa.

– Analysen viser at kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse skulle tilsi. Det er NVE sin oppgave å regulere Statnett. Vi vil nå vurderer hvordan vi kan styrke insentivene til at Statnett driver kostnadseffektivt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Analysen er et samarbeid mellom reguleringsmyndigheter i 15 land i Europa der 17 selskaper, tilsvarende Statnett i Norge, blir sammenlignet. Analysen vurderer hvor kostnadseffektive selskapene er i forhold til den anleggsmassen de eier og drifter. Analysen søker å ta hensyn til forskjeller som blant annet mandat, kostnadsnivå, tekniske løsninger og noen geografiske forhold mellom landene.

Les også:  TV 2 Play på plass hos Altibox

Det vil alltid være mer usikkerhet knyttet til internasjonale sammenligninger enn nasjonale, og resultater må leses deretter. Usikkerhetene knytter seg til om alle forutsetninger i modellen korrigerer for forskjeller mellom landene på en rimelig måte. I Norge har vi åpenhet om data vi bruker i vår regulering. I flere land er forretningsforhold og data konfidensiell informasjon. Derfor har vi begrenset innsikt i datagrunnlag og resultater for de andre selskapene i analysen.

– Det er metodisk vanskelig å sammenligne nettselskaper på tvers av land. Statnett er dessuten inne i en investeringsperiode. Det er derfor gode grunner for at selskapet har hatt økte kostnader i de senere årene. Analysen tyder likevel på at Statnett kan bedre sin kostnadseffektivitet, sier Lund.

Les også:  Norge stor eksportør av sagtømmer

NVE følger opp Statnett gjennom ulike rapporteringer og studier. Resultatene fra denne analysen er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget NVE bruker for å regulere Statnett. Vi vil vurdere i hvilken grad funn fra denne analysen kan benyttes i dagens reguleringsmodell når vi skal fastsette Statnetts inntektsramme for 2020. Vi tar sikte på å ha disse vurderingene klare tidlig i desember i år.

Neste år vil vi vurdere hvordan funnene fra analysen kan brukes mer systematisk i reguleringsmodellen i perioden frem til det foreligger en ny analyse. Formålet med dette vil være å styrke Statnetts insentiver til å bygge og drive kostnadseffektivt.

– Som ledd i oppfølgingen av Statnett, har NVE deltatt i en analyse som har sammenlignet kostnadseffektiviteten mellom europeiske TSOer.  TSOer er selskaper som eier og driver transmisjonsnettet.

Les også:  NTE kjøper seg inn i SKS: – Vi sikrer arvesølvet og felles verdier for nordlendingene

– Analysen heter CEER-TCB18 Pan – European cost-efficiency benchmark for electricity transmission system operators og er utført av konsulentselskapet Sumicsid.

– Studien analyserer 17 selskaper fra 15 land, TSOene og reguleringsmyndighetene fra landene har bidratt med data og innspill i prosessen.

– Konsulentene har levert en hovedrapport som beskriver prosess og innhold i studien. Den inneholder også noen resultater uten at selskaper er identifisert. I tillegg til hovedrapporten har NVE mottatt en landspesifikk rapport hvor Statnett sine data og resultater presenteres nærmere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.