Norway Royal Salmon trapper opp aktiviteten i Nord-Norge

laks

Norway Royal Salmon (NRS) trapper opp aktiviteten i Nord-Norge for å møte en økende etterspørsel etter sunn, norsk laks. Nå investerer selskapet 750 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune.

Siden 1992 har Norway Royal Salmon, gjennom innovasjon og investering i kvalitet, skapt arbeidsplasser, teknologi, verdier og et produkt i verdensklasse som vi er stolte av. Nå rigger selskapet seg for videre vekst og utvikling og bygger nytt smoltanlegg utenfor Tromsø.

– Det er naturlig for oss å forplikte oss med ytterligere satsing i Nord-Norge. Nordnorsk pågangsmot og omstillingsevne har vært, og er, helt avgjørende for å videre bidra til god og sunn sjømat til våre kunder i over 50 land. Vi skal levere et kvalitetsprodukt til middagsbord over hele verden. Gjennom bærekraftig vekst skal vi fortsette å vokse og være lønnsomme for de som investerer i selskapet vårt, og for de lokalsamfunnene vi er en del av, sier Charles Høstlund, konsernsjef i Norway Royal Salmon.

Smoltanlegget er strategisk plassert i forhold til NRS sin aktivitet i Nord-Norge og viktig brikke i utvikling av selskapet. Anlegget vil gi betydelige lokale og regionale ringvirkninger og det vil jobbe rundt 20 ansatte på anlegget i driftsfase. Det er planlagt et topp moderne resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg), og det er nylig gitt tillatelse til å produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram. Byggestart vil være i september 2019. 

Selskapet er blitt enig med TotalRenovering om kontrakt for bygging av anlegget, og TotalRenovering har tatt med seg samarbeidspartnere Aqua Optima og Overhalla Betongbygg inn i prosjektet.

– NRS valgte norsk kompetanse til bygging av vårt offshoreprosjekt Arctic Offshore Farming, og det er derfor gledelig at vi igjen kan velge norske leverandører nå til bygging av vårt smoltanlegg utenfor Tromsø. At vi i tillegg kan velge aktører hvor vi som selskap er lokalisert er ekstra gledelig, og vi gleder oss til å jobbe med TotalRenovering med samarbeidspartnere gjennom dette prosjektet, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

– Som en entreprenør i Tromsø med sterk lokal forankring er vi i TotalRenovering ydmyke og stolte over tildelingen av kontrakten. Dialogen med Norway Royal Salmon har vært svært bra og vi ser fram til å komme i gang med prosjektet, sier daglig leder Vegard Berg-Johansen i TotalRenovering.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.