Norsk musikkrom-standard solgt til hele verden

klassisk musikk

Norsk Standard for god akustikk i øvingsrom og konsertlokaler får stor internasjonal oppmerksomhet og er solgt til flere land, blant dem Australia og Mongolia.

Standarden NS 8178 beskriver kriterier for lydforholdene i øvingslokaler og mindre konsertsaler/ flerbruksaler. Standarden som ble utgitt i Norge i 2014, ble raskt oversatt til engelsk. Den har siden blitt solgt til Brasil, Mongolia, Australia og Kina, i tillegg til flere europeiske land. Ifølge Standard Norges oversikt, har standarden blitt solgt til 21 land.

Standard Norges prosjektleder Iiris Turunen-Rindel merker interessen fra verden, senest da hun deltok på ISRA 2019, et internasjonalt symposium som hvert tredje år samler verdens fremste eksperter på romakustikk.

– Akustikere fra flere land fortalte om sin interesse og at den norske standarden dekker et behov som ikke fanges opp av andre standarder, sier Turunen-Rindel.

I Storbritannia har standarden blitt brukt til å dimensjonere øvingsrom, mens den i Ungarn er lagt til grunn for en omfattende undersøkelse.

I Australia har NS 8178 blitt brukt i planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne. Det velkjente akustikkfirmaet Marshall Day Acoustics tok i samarbeid med arkitektene i John Wardle Architect utgangspunkt i dimensjonering av musikkrommene i NS 8178. Tilbakemeldingene er at dette ga et godt grunnlag for utviklingen av huset.

– Ved prosjektering fikk de gjennomslag for prinsippene i NS 8178 for romhøyde, romvolum, romareal og romakustikk i de ulike typene musikkøverom. Dette er et viktig utgangspunkt for å skape god romakustisk regulering for ulike typer musikkformål, forteller Turunen-Rindel.

Arbeidet med å gjøre NS 8178 til en ISO-standard er allerede i gang. I november 2018 startet en internasjonal arbeidsgruppe arbeidet med å utvikle en internasjonal standard basert på den norske standarden.

– Standarden for musikkrom har stor betydning for barn og voksne som driver med musikk. Vi er henrykt over at flere kan få gleden av arbeidet som er gjort her hjemme, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Arbeidet ledes av Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd.

– Vårt håp er at en ISO-standard vil sette gode øvingslokaler på kartet i musikkverden og i byggebransjen, og bidra til at flere får en bedre hverdag i øvingslokalet, enten de er profesjonelle eller amatører, sier Olsen.

Det er ventet at ISO-standarden vil være ferdig senest i september 2022, men det er håp om at arbeidet kan gå raskere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.