Norsk meieriindustri støtter FNs bærekraftsmål

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

I 2016 undertegnet FAO (Food and Agricultural Organization) og IDF (International Dairy Federation) en historisk erklæring der globale aktører i meieribransjen lover å bidra til bærekraftig utvikling av meierisektoren.

Dette er første gang FAO undertegner en slik type avtale med en privat organisasjon. Nå har også norsk meieriindustri signert.

I forbindelse med IDF-dagen som arrangeres torsdag 7. februar i Oslo er presidenten for IDF (International Dairy Federation) i Norge. Som del av besøket vil representanter for norsk meieribransje og IDF-presidenten signere en erklæring kalt Dairy Declaration of Rotterdam. Avtalen er tidligere undertegnet av IDF sentralt og FAO – FNs organ for mat og landbruk. Mer enn 25 land har hittil signert erklæringen. Nå støtter også norsk meieriindustri opp om denne.

Rammen for erklæringen er FNs bærekraftsmål
Erklæringen setter bærekraft i et helhetlig perspektiv gjennom å inkludere både miljømessige, sosiale, økonomiske og helsemessige aspekter. Rammeverket for erklæringen er FNs bærekraftsmål som kalles verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Som representant for meierindustrien vil Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, signere avtalen sammen med Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, og presidenten for IDF globalt, Judith Bryans.
Meierisektoren i Norge er godt i gang med å gjennomføre mange ulike tiltak på en rekke områder som gjør det naturlig å støtte prinsippene i erklæringen.

Presidenten i IDF roser sine norske kolleger for signeringen
– Jeg er glad for at meierisektoren i Norge ønsker å signere prinsippene rundt Dairy Declaration of Rotterdam. Erklæringen konstaterer at den globale meierisektoren har en viktig rolle når det gjelder å levere på FNs bærekraftsmål. Sektoren binder seg gjennom avtalen til kontinuerlige forbedringer. Hvert land som signerer prinsippene i erklæringen bidrar til å flytte oss nærmere målene om god helse blant folk og en sunn planet. Jeg setter pris på at mine kolleger i Norge tar dette steget i dag, avslutter Judith Bryans, president i IDF.

Norsk meieribransje tar bærekraft på alvor
– Norske meieriprodukter hører hjemme i et sunt, bærekraftig og grønt kosthold, sier Ida Berg Hauge. At både TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden slutter seg til erklæringen viser at norsk meieribransje tar de globale utfordringene på alvor, fortsetter hun.

– At TINE og norske melkeprodusenter støtter opp om en bærekraftig utvikling innenfor den globale meierisektoren i forbindelse med de utfordringene vi står foran, er en naturlig videreføring av den jobben vi allerede er godt i gang med, sier Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.