Norges Fotballforbund: – Underskudd i toppfotballen

fotballbane

Klubbene i toppfotballen både på herre- og kvinnesiden går samlet sett med et lite underskudd. Det viser regnskapstallene for første halvdel av 2019.

Eliteserien og OBOS-ligaen omsetter samlet sett for 840 millioner første halvår 2019, noe som er en liten reduksjon fra 2018. Kostnadssiden er likevel høyere enn de foregående årene. Etter inntekter fra salg av spillere viser resultatet et underskudd på 9 millioner første halvår. Toppserien har et resultat før finans på 3,9 millioner, mens det etter finans er et underskudd på 4,2 millioner.

– Jeg er glad for at det ikke er noen klubber i rød kategori i Eliteserien denne perioden heller. I OBOS-ligaen er bildet mer variert, hvor noen klubber har et godt stykke igjen for å oppnå økonomiske bærekraft. Det må de rette på. I Toppserien ser vi et økende antall klubber med negativ drift. Selv om klubbene har en inntektsøkning, så må alltid driften balanseres. Klubbene kan ikke la kostnadene øke mer enn inntektene, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Klubbenes økonomirapporteringer viser at noen klubber gjør det bra, mens andre sliter med å oppnå økonomisk bærekraft. Det er derfor viktig å understreke at de klubbene som har en drift som går med stort underskudd må justere kursen. Jeg observerer generelt at mange klubber er mer avhengig av å ha overskudd på sin spillerlogistikk enn vi har sett tidligere. Dette stiller store krav til klubbene, og gir en høyere risiko enn andre inntektselementer i en klubbøkonomi, sier seksjonsleder klubbstøtte Rune Nordhaug.

Klubblisensnemnda har trukket Nest-Sotra tre poeng for ikke å ha nådd delmålet i sin handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet. Nardo er trukket til sammen to poeng for brudd mot delmål på to forskjellige handlingsplaner for økonomi. Videre er Levanger ilagt to irettesettelser for ikke å nå sine delmål. Kvik Halden er ilagt en irettesettelse for brudd mot delmål i sin handlingsplan for positiv egenkapital, samt at Nardo er ilagt en irettesettelse for brudd mot delmål i sin handlingsplan for forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte.

Lyn er pålagt å lage to handlingsplaner, en for finansielt oppfølgingssystem og en for å gjenetablere positiv egenkapital. Sandefjord, Sogndal og Senja er pålagt å utarbeide handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet.

To nye klubber rapporterte i rød kategori i OBOS-ligaen; Sandefjord og Sogndal. Alle klubbene i Eliteserien er i gul eller grønn kategori. I Toppserien rapporterte Lyn i rød kategori for første gang.

PostNord-ligaen har fire klubber i rød kategori. Dette er Levanger, Moss, Nardo og Senja. Til tross for dette, er utviklingen positiv på det tredje høyeste nivået i herrefotballen.

– Jeg er glad for at mange klubber i PostNord-ligaen tar sine økonomiske handlingsplaner seriøst og justerer driften slik de skal og må. Mest gledelig er det at de fleste klubbene som er underlagt handlingsplaner viser god progresjon, sier Terje Svendsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.