Nordisk master skal utvikle politiledelse

Politihøgskolen

Nå er det åpent for å søke opptak på det nye studiet Nordisk master i politiledelse. 45 studenter fra Danmark, Sverige og Norge skal tas opp til studiet, som starter opp til høsten. En viktig målsetting er å utvikle innhold, og utøvelse av politiledelse.

Nordisk master er et samarbeid mellom Politihøgskolen, Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö. Alle de tre utdanningsinstitusjonene leverer bidrag inn i masterstudiet, som er på 90 studiepoeng. Det legges opp til studier på deltid, og det skal være samlinger underveis i alle tre land. De første samlingene blir i Norge, fra høsten. Etter mange års forberedelser var akkrediteringen for masterutdanningen klar i november i fjor.

-På veien har vi fått spørsmål om hva som er så særegent ved politiledelse at det berettiger en egen masterutdanning. Det spørsmålet må vi ha et godt svar på, og det mener jeg vi har, sier førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.

Felles og særegent
Han er opptatt av at både fellesnevnere og særtrekk innenfor sektorer og etater ivaretas inn i nyttige og relevante utdanninger. Det gjelder også ledelse.

– Vi har hatt lederutdanninger i politiet i mange år, og disse utvikles og fortsetter. Politiledelse har selvsagt fellestrekk med generell ledelse, som det undervises i mange steder. Det skal vi ta med oss i denne masterutdanningen. Men ledelse i politiet har sin egen kontekst, samfunnsoppdraget innebærer mange komplekse og til dels motsetningsfylte utfordringer og krevende avveininger. Det fordrer en tilsvarende innretning av utdanning også på ledernivå.

Verksted
Den nye utdanningen skal også bli et verksted for å analysere og utvikle politiledelse.

– Det vil bli gjort forskning på ulike sider av politiet som organisasjon og hva som kreves av ledelse i en denne typen etat. Det er også en styrke at dette er et nordisk samarbeid, med tilhørende nettverk, som kan styrke dette studiet men også øvrig utdanning og kunnskapsutvikling. For øvrig er det interesse fra flere land, som følger dette studiet med interesse, og her ligger det også muligheter fremover, sier Rune Glomseth.

Søknadsfristen er satt til 15. mars for Nordisk master.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.