Nordea: Fortsatt gode tider i annerledeslandet Norge

nordea

Norsk økonomi går godt og rentene er på vei opp. Utviklingen her hjemme står i kontrast til det som skjer ute. Blant våre handelspartnere avtar veksten, usikkerheten om utviklingen er stor og renteoppgangen er satt på vent. God oljepris, en rekordsvak krone og vår spesielle næringsstruktur skjermer oss fra svakere vekst internasjonalt. 

– Det kommer stadig signaler om svakere vekst i våre naboland, likevel er vårt bilde av norsk økonomi lite endret. Vi venter fortsatt solid vekst og lavere arbeidsledighet her hjemme, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» ser Nordeas økonomer for seg fortsatt gode tider i norsk økonomi. Flere kommer i arbeid og ledigheten faller. Kampen om arbeidskraften øker og lønnsoppgjøret i år tyder på enda høyere lønnsvekst enn i fjor. Høyere lønn sikrer solid vekst i husholdningenes kjøpekraft på tross av en gradvis renteoppgang.

Les også:  Tre av fire kan rammes av elsykkelbrann innendørs

– For øyeblikket er Norges Bank den eneste sentralbanken i den vestlige verden som hever rentene. Det er et styrketegn og et uttrykk for at det går bra i norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen. Nær alle piler peker opp, og akkurat derfor settes renta gradvis opp fra et svært lavt nivå.
God vekst i oljeinvesteringene er en viktig forklaring på at veksten i norsk økonomi er god. Samtidig gjør den spesielle næringsstrukturen at Norge i mindre grad enn andre land blir påvirket av noe svakere vekst ute.

Les også:  Tre av fire kan rammes av elsykkelbrann innendørs

– Vi fortjener betegnelsen annerledeslandet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
Kun en tredel av fastlandseksporten påvirkes direkte av svakere vekst i nabolandene. Men også denne delen skjermes av at kronen er så svak som den er. Det gjør norske virksomheter mer konkurransedyktige. Erfaringen fra de siste årene er at utsikter til sterkere vekst og høyere renter i Norge enn i andre land har mindre effekt på krona enn vi er vant til.

Les også:  Tre av fire kan rammes av elsykkelbrann innendørs

Selv om økonomene i Nordea nedtoner betydningen av svakere vekstutsikter i våre naboland betyr ikke det at norsk økonomi er uavhengig av internasjonale forhold. Et globalt tilbakeslag med kollaps i olje- og råvarepriser samt stor finansiell uro vil ramme også norsk økonomi hardt. Det er særlig mulighetene for en kraftig eskalering og spredning av handelskrigen som bidrar til usikkerhet.

– Som vanlig er det internasjonale forhold som skaper mest usikkerhet, men mye skal gå galt før norsk økonomi rammes kraftig. Vi er derfor fortsatt optimister på norsk økonomis vegne, sier Kjetil Olsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.