LESERINNLEGG: Når utenriksministeren redder barna og hjelper folket

Foto: IDF

Norges humanitære bistand til de selvstyrte palestinske områdene på Vestbredden og Gazastripen er godt synlig i Utenriksdepartementets politiske utstillingsvindu.  Virksomheten anses spesielt viktig for fortsatt å kunne skape politisk legitimitet i Norge for myndighetenes rolle som hovedsponsor for de palestinske selvstyremyndighetene og leder av den internasjonale giverlandsgruppen for de selvstyrte områdene, AHLC.  Det finnes ingen planer om å avvikle den milliardstøtten som ad omveier bl.a. går til å finansiere terrorisme.

Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme.

En stor del av den humanitære innsatsen fra Norge til disse områdene formidles også gjennom frivillige organisasjoner som Redd Barna og Norsk Folkehjelp.  Disse organisasjonene har på sin side lokale partnere, så som Det palestinske senter for demokrati og konfliktløsning, PCDCR, som er særskilt opptatt av  å  ”ivareta barnas behov og interesser i et utsatt konfliktområde.”

Denne virksomheten er rundhåndet støttet av Utenriksdepartementet hvor for eksempel PCDCR for perioden 2016 til 2019 er deltaker i et prosjekt i regi av Norsk Folkehjelp til 50 millioner kroner finansiert av Utenriksdepartementet.  PCDCR er også partner i et prosjekt i regi av Redd Barna i perioden 2019 til 2023 med en bevilgningsramme på 22 millioner kroner.

Det palestinske senter for demokrati og konfliktløsning som Norge går god for i fredsprosessen gjennom mangeårig millionstøtte, har blant annet markert seg i den internasjonale debatten med oppfatninger og holdninger som at palestinerne i Gaza er ofre for et Holocaust.  De anklager Israel for statsterrorisme, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og er en av partnerne til den norske Flyktninghjelpen som blant annet bruker mange millioner av bistandsmidler til å undergrave det israelske rettsvesenet gjennom hundrevis av fiktive rettssaker.  Det norskstøttede oppvigleriet i Gaza føyer seg inn i den pågående intensiveringen av jødehat i de selvstyrte områdene som pleier å indikere at større aksjoner er forestående.

Det blir ingen fred om ikke barna er med.  Organisasjonen NGO Monitor kan nå fortelle om den virksomheten PCDCR med bl.a. norsk og svensk offentlig støtte har rettet mot barna på Gazastripen.  I en palestinsk barnehage i Gaza, Dar al Huda barnehage, indoktrineres små barn til å hate Israel og til å begå voldshandlinger.  Dette er ifølge NGO Monitor den samme barnehagen som med bl.a. norsk humanitær støtte fra Redd Barna og Norsk Folkehjelp, i PCDRC-regi har prosjekter med sikte på å ”beskytte barn mot vold og utnyttelse.”

I mai i fjor arrangerte denne barnehagen i Gaza en ”avsluttende eksamen” som inkluderte en teateroppvisning med fingerte drap og kidnapping av israelske barn, utført av barn kledd som soldater.  Under denne seremonien var barna utstyrt med bl.a. droner, kroppskamera, militære uniformsplagg, skuddsikre vester og snikskytterkamuflasje.  De bar pannebånd fra organisasjonen Islamsk Jihad som er listet som terroristorganisasjon av bl.a. USA og til og med av EU som Norge pleier å tilpasse seg i Midtøsten-politikken.  Slike ”eksamensøvelser” i ”frigjøring av Palestina” skal ha vært gjennomført i hele den perioden det norske Utenriksdepartementet har støttet virksomheten til PCDRC gjennom Redd Barna og Norsk Folkehjelp.  

Som det påpekes fra NGO Monitor, fremhever dette rollespillet det tøylesløse oppvigleriet til voldelighet og indoktrineringen av barn ved palestinske institusjoner, så vel som internasjonale donorers manglende vilje til å undersøke hva deres humanitære bistandsmidler brukes til.  Det nære forholdet mellom barnehagen hvor oppvigleriet finner sted og dens internasjonale sponsorer, letter tilgangen på midler til indoktrinering og bidrar til å gi terroristorganisasjonen internasjonal legitimitet.  Hvorvidt disse fremførelsene direkte gjelder norskstøttede prosjekter som tar sikte på å ”beskytte barn mot vold og utnyttelse,” er ikke opplyst, men det er vanskelig å se hvordan slike aktiviteter lar seg forene i samme barnehage uten at barna ser det ene som en konsekvens av det annet.  Det er tross alt de samme barna.

På norsk side må vi innrømme at disse opplysningene om hva vår humanitære bistand og utenriksministerens møysommelig innsamlede midler til de selvstyrte palestinske områdene brukes til, hverken er nye eller overraskende.  Vi har i mange år sett bildene av Gazas minste barn utkledd som terrorister og selvmordsbombere, og vi har alle sammen forstått at dette er finansiert utenfra.  At en organisasjon som Norsk folkehjelp er blant dem som står bak, er minst av alt overraskende.  Den fiendtlige holdningen denne organisasjonen, sammen med den norske fagbevegelsen har utviklet til det jødiske folk, har lenge vært kjent.  Det mest problematiske ved forholdet er at Regjeringen ved Utenriksdepartementet ikke synes å ha problemer med å støtte denne anti-humanitære og antisemittiske virksomheten som de har kjent til i mange år.

Foto: IDF

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.