Moderat avkastning i urolige markeder

klp

KLP leverer et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 5,7 milliarder kroner.

Avkastningen på kundenes midler ble minus 1,4 prosent i fjerde kvartal og 1,5 prosent for hele 2018. Fallende aksjemarkeder preget avkastningen i fjerde kvartal, mens eiendom og anleggsobligasjoner bidro positivt.

– Urolige aksjemarkeder og stigende renter i Norge og utlandet preger resultat for 2018. Det ble realisert verdier fra tidligere gode år som sikret en bokført avkastning på 0,4 prosent i fjerde kvartal, og 3,5 prosent for hele året. Det gjør oss i stand til også i år å tilføre våre kunder et betydelig overskudd, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

– KLP oppnådde et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 5,7 milliarder kroner. Selskapet bruker resultatet til å overføre 2,9 milliarder kroner til premiefond og til å styrke tilleggsavsetningene med 2,8 milliarder kroner.

Markedssituasjon i pensjonsmarkedet
KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen har så langt ikke ført til større endringer i dette bildet.

Partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne ordningen tilrettelegger i større grad for å kunne kombinere arbeid og pensjon, og planlegge når man selv ønsker å gå av med pensjon. Endringene i pensjonsordningen for offentlig ansatte gjelder fra og med 1. januar 2020.

– KLP er godt forberedt for å møte økt kompleksitet som følger av regelverksendringer og eventuell ny konkurranse. Nytt pensjonsregelverk gir større valgfrihet for den enkelte, men vil også skape et økt informasjons- og rådgivningsbehov. Krav til kompetanse og systemer hos leverandørene vil øke. Vi er godt i rute til å få på plass en ny pensjonsveileder, der medlemmene våre kan simulere hvordan ulike valg av pensjon og arbeid påvirker pensjonen deres, sier Sverre Thornes.

Fremtidens pensjonsplattform
KLP har startet et konsernovergripende endringsprogram som skal styrke selskapets posisjon i markedet ved å utnytte teknologiske muligheter. For å lykkes med strategien trenger KLP en fremtidsrettet pensjonsplattform som tilrettelegger for fortsatt lave kostnader og god service til kunder og medlemmer.

– Pensjonsplattformen skal legge grunnlaget for de beste pensjonsveiledningstjenestene for arbeidsgivere og medlemmer, og bidra til en langt høyere grad av automatisering og effektivitet enn i dag, sier Sverre Thornes.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.