Markant økning i askespredning i naturen

været bodø

Tall hentet inn av Norsk Friluftsliv tyder på at askespredning som alternativ til gravferd har økt med rundt 30 prosent de siste fem år.

Det er nå anslagsvis rundt 1400 som velger å få sin aske spredt i naturen i stedet for på en kirkegård.

Det viser tall innhentet fra fylkesmennene av fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Et av fylkene der det har vært en klar økning, er Innlandet, der det i 2018 var over 80 flere enn i 2014 som fikk innvilget søknad om askespredning.

– I samme periode har det vært en økende interesse for friluftsliv, og en synkende oppslutning rundt mange av kirkenes ritualer. Flere undersøkelser Ipsos har gjennomført for Norsk Friluftsliv, viser også at mange nordmenn har religiøse opplevelser i naturen, forteller generalsekretær i Norsk Friluftsliv og teolog, Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv tror interessen for å så spredd asken sin i naturen er kommet for å bli.

– Det er all grunn til å tro at nordmenns store interesse for natur og friluftsliv vil gjøre at antallet som velger askespredning vil fortsette å vokse i årene fremover, sier Heimdal.

Det er fylkesmannen som kan gi tillatelse til askespredning. Aske kan spres på fjellet, i fjorden, i elver og andre øde steder, men ikke i nærheten av hytte eller bebyggelse. Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er derfor ikke mulig ved askespredning å få et gravsted på en gravplass.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.