LESERINNLEGG: Verden trenger mer kobber til det grønne skiftet – av næringsminister Røe Isaksen

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

At mineralselskapet Nussir nå får tillatelse til å utvinne kobber i Kvalsund kommune har skapt debatt, og mye av kritikken mot prosjektet har vært svært unyansert. Sannheten er at dette er et prosjekt med tverrpolitisk støtte lokalt og stor støtte i fylket, som vil bidra med utvinning av et metall vi er helt avhengige av for produksjon av en rekke miljøvennlige produkter.

I et innlegg i Bodøposten 16. februar skriver sentralstyremedlem Jorunn Aaselle Olsen i Demokratene om gruvedriften. Påstandene hennes stemmer rett og slett ikke.

Sannheten er at kobber er et metall vi er avhengige av for å lykkes med det grønne skiftet. En elektrisk bil trenger for eksempel tre ganger så mye kobber som en vanlig bil. Vindturbiner trenger også store mengder kobber, for ikke å snakke om selve ledningene vi trenger til elektrifisering av samfunnet. Til og med Frederic Hauge i miljøorganisasjonen Bellona er enig i at et sjødeponi med strenge miljøkrav vil være det beste alternativet i denne saken, nettopp fordi vi trenger et grønt skifte som igjen er avhengig av kobber. 

Og vi har satt strenge miljøkrav. Miljødirektoratet skriver i sitt vedtak at fjorden, utenfor de 10-15 prosentene av den som er regulert til deponi, i svært begrenset grad vil bli påvirket av partikler fra gruvemassene. Motstanderne har gjort et stort poeng av at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, men Miljødirektoratet vurderer at laksen i svært liten grad blir påvirket. I utslippstillatelsen er det også et eget vilkår som handler om å dokumentere sjømattrygghet utenfor deponiområdet, og jeg har full tillit til at mattryggheten vil bli ivaretatt. Det er også klare mekanismer for å gripe inn i driften dersom de strenge kravene til miljøet blir brutt.

Nussir-saken har vært til behandling i over ti år. Når det nå er kommet en beslutning er denne basert på faglige vurderinger av fordeler og ulemper, hvor fordelene synes å være størst.

Hilsen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.