LESERINNLEGG: Utenriksdepartementet sponser oppvigleri i Israel

egypt israel

Under en «kunstutstilling» som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram.

Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur. Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har fått rettens godkjennelse til å rive bygningene og flytte innbyggerne til et boligområde i nærheten. Siste runde i retten skjedde i sommer da israelsk Høyesterett opprettholdt vedtaket om rivning av ulovlig oppsatte bygninger.

Rivningen og flyttingen av denne beduinleiren forsøker de palestinske PLO-myndighetene og EU å forpurre ved å presse beduinene til å bli hvor de er. De arrangerer demonstrasjoner med internasjonalt presseoppbud og gir penger til ulovlig byggevirksomhet, noe de har engasjert den norske Flyktninghjelpen til å gjøre for seg mot betaling.

Beduinene på stedet vil gjerne flytte til en ny og moderne landsby, men de tør ikke sette seg opp mot PLO som støttes av EU, Norge og Flyktninghjelpen. Dette spillet hvor beduinene er blitt ufrivillige gisler, gjelder PLOs forsøk på å svekke den forvaltningsmyndigheten i Område C som PLO ble enig med Israel om i Oslo 2-avtalen. Det tas ikke hensyn til hvilke negative konsekvenser dette har for den arabiske lokalbefolkningen. Her er det målet som helliger middelet, og norske myndigheter er med på det kyniske spillet.

Innbyggerne i Khan al Ahmar som kom dit fra Negev lenge etter Seksdagerskrigen, lever ikke lenger som nomader, men har fast arbeid og inntekt i nærliggende israelske bosettinger. Israel har i mange år gjort en stor innsats for å skaffe disse menneskene moderne og verdige boforhold, og i de fleste leirene i området har innbyggerne akseptert tilbudet og har flyttet inn i de moderne landsbyene de har fått tildelt. Også innbyggerne i denne leiren inngikk avtale med de israelske myndighetene om flytting, men så våknet PLO og EU til muligheten til å stikke kjepper i hjulene for de israelske myndighetene.

Utenriksdepartementet har engasjert seg i saken på flere måter. Foruten å samarbeide med EU og Flyktninghjelpen om oppsetting av bygninger uten å innhente byggetillatelse fra de israelske myndighetene som etter Oslo 2-avtalen har ansvaret for dette i det aktuelle området, har departementet i løpet av sommeren, sammen med EU, forsøkt å legge press på Israel for å få myndighetene der til å akseptere ulovlig byggevirksomhet og omgåelse av Oslo-avtalene.

Som svar på et spørsmål fra SV i Stortinget i juni, sa utenriksminister Eriksen Søreide at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai. Den israelske beslutningen om å rive beduinlandsbyen Khan al Ahmar på Vestbredden vil ramme en særlig utsatt og sårbar gruppe.» Hun nevnte ingenting om Israels tilbud om å innlosjere innbyggerne på en verdig måte i en ny og moderne landsby i nærheten. Utenriksministeren valgte overfor Stortinget å fortie slike fakta om beduinleiren Khan al Ahmar.

Utenriksministeren fortalte videre at «Norges representant til de palestinske myndighetene har besøkt landsbyen ved flere anledninger. Vi er godt kjent med den vanskelige situasjonen for innbyggerne i Khan al Ahmar. Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur.»

Norges representant til de palestinske myndighetene, Hilde Haraldstad, har utvist et betydelig engasjement i denne saken. Det gjelder ikke bare spørsmål om å finansiere oppsetting av ulovlige bygg i strid med avtaler, men også når det gjelder på demonstrativt vis å bidra til å legitimere antisemittisk propaganda rettet mot staten Israel som er suverenitetsutøvende statsmakt på stedet, og hvis myndighet denne diplomaten skulle forventes å vise respekt for.

Den 2. august valgte hun å representere Regjeringen Solberg under en tilstelning i beduinleiren Khan al Ahmar hvor det politiske høydepunktet var å åpne en «kunstutstilling» med antisemittiske og anti-israelske karikaturer. I likhet med de øvrige deltakerne på denne hatfesten applauderte hun de fremførte talene og lot ikke til å føle seg beklemt over det hun var med på. Slik atferd er israelerne vel vant med fra de frivillige organisasjonene som betales av norske og europeiske myndigheter for å undergrave den israelske staten. Det er eksepsjonelt at utenlandske myndigheter nå også deltar i dette på diplomatisk nivå.

Heller ikke sjefen hennes, utenriksminister Eriksen Søreide later til å synes det er et problem at hun bistår de palestinske selvstyremyndighetene og deres lobbyister i Norge i bestrebelsene på å undergrave de Oslo-avtalene som fastsetter hvem som har myndighet til hva i området. At beduinene kynisk utnyttes som gisler i kampen mot Israel vekker ikke bekymring i Utenriksdepartementet.

I den aktuelle saken har derfor det tragiske skjedd at innbyggerne er gjort til ofre for PLO-myndighetenes undergraving av Oslo-avtalene. Med støtte fra EU og finansiering fra Norge er det uten byggetillatelse satt opp bl.a. en skolebygning på stedet som utenriksministeren mener er et godt argument for fortsatt å holde beduinene som gisler der. Både EU og Utenriksdepartementet visste på forhånd hva ulovlighetene og forsøkene på å få Israel til å sette til side Oslo-avtalene ville føre til. Det er derfor ikke urimelig å anta at denne eskaleringen av konflikten var tilsiktet.

Det er en politisk skandale norske myndigheter her har involvert seg i. For de beduinene som rammes av denne politikken er det en humanitær katastrofe som er i ferd med å ødelegge deres mulighet til økonomisk selvstendighet og et liv i verdighet, frigjort fra det politiske jerngrepet de holdes i av de palestinske myndighetene, EU, Norge og Flyktninghjelpen.

Det er i dette bildet man må forstå både utenriksministerens imøtekommende svar til SV, Palestinakomitéens angrep på Israel og medvirkningen fra den norske representanten i «Palestina» til en antisemittisk demonstrasjon mot Israel blant de politiske gislene i beduinleiren Khan al Ahmar som de ikke vil tillate at Israel hjelper til et verdig liv.

Dr. Michal Rachel Suissa
Leder, Senter mot antisemittisme (SMA)

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.