LESERINNLEGG: Mer penger til kommunene og krafttak for minstepensjonister!

pensjonistforbundet

Skal eldre kunne leve gode, aktive og trygge liv i eget hjem, må kommunene få mer penger! Derfor har Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene bedre kommuneøkonomi som ett av ni krav til statsbudsjettet for 2021, som er oversendt arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie.

Av Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

Alle er opptatt av at eldre skal bo hjemme lengst mulig. Da må eldre tilbys støtte til tilrettelegging av bolig og nødvendig velferdsteknologi. Dette er det kommunene som skal tilby, og det koster penger. Vi mener derfor det er nødvendig å styrke kommuneøkonomien, slik at innbyggerne får de tjenestene de behøver, og som er i tråd med statlige føringer. 
Vi krever i tillegg styrket bostøtte, tilskudd til regelmessig fysisk aktivitet, tilskudd til opplæring i bruk av velferdsteknologi og økt heistilskudd.

Det er en demokratisk utfordring at pensjonistene, som utgjør om lag en tredjedel av den voksne befolkningen, står uten retten til å forhandle om egen inntekt. Etter at pensjonsreformen ble innført, har pensjoner i folketrygden blitt regulert med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent. Dette systemet har medført at pensjonistene har tapt kjøpekraft. Det er derfor på tide at Pensjonistforbundet får tilbake forhandlingsretten på løpende alderspensjon.

Alle skal være garantert en anstendig pensjon i alderdommen. Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene krever at satsen for minste pensjonsnivå økes årlig, slik at alle pensjonister kommer over EUs fattigdomsgrense. I dag ligger pensjon for enslige minstepensjonister under denne grensen.

Pensjonistforbundet kjemper for et uavhengig NAV-ombud, noe NAV-skandalen til fulle har vist at det er behov for. NAV er hovedinntektskilden til alderspensjonister, uføre og arbeidsledige. Mange føler avmakt overfor en stor og ressurssterk etat, og det er avgjørende at de innvilges nødvendige tjenester og ytelser på riktig grunnlag.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.