LESERINNLEGG: Logistikknutepunkt – hvor?

transport

Ny nasjonal transportkorridor med internasjonal tilknytning er under etablering fra Østlandet til Tromsø. Korridoren vil i framtiden bli viktig for Blå næring i kombinasjon med nye krav fra netthandelsbedrifter som vokser kraftig. Et viktig spørsmål som må avklares – hvor skal vi etablere logistikknutepunktene? Regionalt engasjement savnes – kommunene bør engasjere seg sterkere.

Ligger kommunen langs den nye nasjonale transportkorridoren og oppfattes som et regionalt knutepunkt med tilknytning til større befolkningssenter og næringsklynger – så er sjansen absolutt tilstede for å få status som et framtidig logistikknutepunkt som i neste omgang kan gi kommunen nye arbeidsplasser.

Framhev hvilke fordeler en etablering i kommunen vil gi overfor mulige nærings- og logistikkvirksomheter og få tydelig fram vedtatte endringer i infrastruktur og samferdsel lokalt. Selskaper som skal etablere sin virksomhet trenger denne informasjonen som ikke alltid er lett å finne – og resultatet blir i stor grad at lokaliseringsbeslutninger baserer seg på historisk tilgjengelig informasjon for det enkelte selskap.

Ny nasjonal transportkorridor vil komme i 2018-2020 – når Nordlandsbanen (tog) kobles sammen med Nord-Norgelinjen (båt) fra Bodø via Harstad/Lødingen til Tromsø. I tillegg jobbes det med å redusere kjøretiden med tog mellom Nordland og Sør-Sverige vesentlig. Resultatet blir en ny nasjonal transportkorridor med kobling til Europa som er grønn, pålitelig og konkurransedyktig på pris og tid.

Digitaliseringen endrer næringslivet på mange måter – gamle løsninger er nødvendigvis ikke gyldige i framtiden. Netthandelsbedrifter tar større markedsandeler og jakter i dag på nye lokasjoner for varehotell slik at de raskt får ut sine varer – typisk bestill i dag og få levert i dag kampanjer. Det er derfor viktig for flere aktører at logistikknutepunktet er tilknyttet en flyplass. Dette gjelder til dels også Blå næring (havbruk) som har behov for å få fisken hurtig ut i verden enten direkte eller via et knutepunkt som Gardermoen.

Blå næring vokser kraftig og SINTEF sier i en rapport fra 2012 at næringen nærmere vil femdoble seg innen år 2050 – i tillegg ser vi at næringen i Nord-Norge vokser raskere enn ellers i landet. Dette vil skape nye behov for transport hvor bane/sjø må ta et større ansvar sett i forhold til bil. Her kan den nye transportkorridoren få en sentral rolle siden den kan tilby grønne rundturer med last begge veier.

Gamle sannheter kan være farlige – og medføre til gale beslutninger for framtiden. Kommunene må lansere seg som et logistikknutepunkt ved å fortelle næringsdrivende og større logistikkaktører i sør og nord at de nå ligger ved en ny nasjonal transportkorridor som snart er en sannhet, markedsføre gode næringsarealer, vise faktabasert informasjon om til/fra kostnader til befolkningssentra/næringsklynger i regionen og få fram vedtatte regionale planer om nye samferdselsprosjekter (nye veier, tuneller, bruer etc.) – og ikke vedtatte men planlagte. I tillegg må man fokusere på utviklingstrender i næringsliv og befolkningssenter i regionen. Dette er verdifull informasjon for virksomhetene når de skal lokalisere seg.

Bodø Kommune ligger sentralt i korridoren og vil være viktig. I tillegg vil andre kommuner med gode transportforbindelser til ulike distrikter med stor aktivitet langs kysten eller innlandet være viktige. Varestrømmene søker nye veier når den nye korridoren kommer. Viktige logistikknutepunkt vil tiltrekke seg nærings- og logistikkaktørene som igjen genererer ytterligere aktivitet.

John Kenneth Selven

Regionsdirektør i PostNord

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.