LESERINNLEGG: Kommunene må satse på IKT-kompetanse

akademikerne

I dag mangler fire av ti kommuner viktig IKT-kompetanse. Det har konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne.

Digitalisering er viktig. Innbyggerne kan få et bedre tjenestetilbud. De kan løse egne behov, søke om barnehageplass når de har anledning, uavhengig av åpningstidene i kommunen. Eldre kan få hjelp av smart teknologi til å ta medisin i rett dose til rett tid hele døgnet, mens demente og deres pårørende kan få økt trygghet med teknologiassistert omsorg.

Smart bruk av IKT frigjør arbeidstid som kommunene kan bruke til å styrke tjenestene. Med dette som bakteppe skulle man tro at kommunene satser tungt på å bygge IKT-kompetanse og bygge ut det digitale tjenestetilbudet.

En ny SSB-rapport viser at virkeligheten ikke er helt slik. Kun et fåtall kommuner tilbyr avanserte tjenester digitalt. Selv om mange kommuner gjennomfører digitaliseringsprosjekter, mangler én av tre kommuner en strategi for arbeidet. Dette er urovekkende. Digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser er helt nødvendig for å møte en fremtid der man, med færre ansatte, må levere flere og gjerne bedre tjenester. Da må man ha en plan for å lykkes.

Kunnskap og kompetanse er viktig. Kommuner må kunne forstå hva brukerne trenger og planlegge hvordan kommunen kan få fullt utbytte av løsningen og hvilke gevinster dette skal gi kommunen og kommunens innbyggere og næringsliv. Dette gjelder enten man vil utvikle løsninger selv eller kjøpe disse i markedet.  

At fire av ti kommuner mangler IKT-kompetanse er et stort hinder for digital utvikling, ifølge rapporten. Det er lett å være enig. Feilslåtte prosjekter eller manglende digitalisering koster. Det går ut over handlingsrommet til kommunene og svekker tjenestetilbudet. Og, la meg legge til, manglende kompetanse kan gjøre oss sårbare. IKT-sikkerhetskompetanse er helt sentralt for å unngå at personinformasjon kommer på avveie.

IKT-feltet er et eksempel på at kommunene trenger å jobbe målrettet for å styrke kunnskap og kompetanse. 70 prosent av dem som har svart at kompetansemangelen hindrer den digitale utviklingen, har ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister.

Mitt råd til kommunene er: Kartlegg behovet, og jobb målrettet med å rekruttere riktig kompetanse. Da vil kommunene kunne dra nytte av teknologi og løse oppgavene for innbyggere og næringsliv.

Kari Sollien
Leder i Akademikerne

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.