LESERINNLEGG: Kampen om Nordkapp – Behov for å rydde i fakta

nordkapp

De siste dagene har flere riksmedier omtalt områdereguleringen på Nordkapp. Kommunens politikere har utvilsomt all nødvendig informasjon om saken, men vi ser at nye debattanter ikke har oppfattet alt presist. Dette er hva handler saken om:

I juni skal kommunestyret i Nordkapp vedta ny områderegulering for Nordkapphalvøya. Områdereguleringen skal legge føringer for om arealene på Nordkapp fortsatt skal brukes til næring, næring som er viktig for å opprettholde arbeidsplasser i kommunen. Det områdereguleringen derimot ikke kan legge føringer for, er hvem som skal drive næring på Nordkapp. I tillegg skal kommunen også i år behandle en søknad om et løyve til å ta betalt for adgang til deler Nordkapphallen og uteområdene.

Festeavgiften vil bli dyrere for Rica
Rettighetene til å drive næring på Nordkapp er i dag styrt av juridisk bindende avtaler mellom tre parter, Finnmarkseiendommen (FeFo), Rica og Scandic. FeFo eier Nordkapp-platået. FeFo eies av folket i Finnmark og forvalter 95 prosent av grunnen i fylket. FeFo fester bort en del av eiendommen til Rica. Dagens lave festeavgift på 65.000 kroner skyldes at avtalen ble inngått for 25 år siden. FeFo kan ikke oppheve festeavtalen, men vil reforhandle betingelsene i avtalene straks områdereguleringen er vedtatt. Da vil festeavgiften bli langt høyere, hvilket er helt i orden. På de 25 årene har Rica investert millioner og utviklet Nordkapp til et verdenskjent turistmål.

Mange aktører tjener penger på Nordkapp
Det hevdes at Scandic har monopol på Nordkapp. Man kan si at enhver har monopol på å drive næring i et lokale som man leier. I 2014 kjøpte Scandic Rica Hotels og inngikk en 20 års leieavtale på Nordkapp. Med mindre kommunen ønsker å tillate videre utbygging, hvilket ikke er fremmet som alternativ, finnes det bare ett lokale på Nordkapplatået i dag. Det lokalet drifter vi alene. Men Scandic er ikke alene om å tjene penger på Nordkapp. Alle bedrifter som organiserer og selger turer til platået har inntekt, det være seg busselskaper, turoperatører og Hurtigruta. Alle nyter godt av infrastrukturen som Scandic drifter.

Inngangspenger sikrer helårsdrift
Inngangspengene blir kritisert for å være for høye. Men inngangspenger er avgjørende for at Scandic kan opprettholde helårs arbeidsplasser. Nordkapp er et værhardt sted som er kostbart å drive hele året. I sju til åtte av årets måneder er det ikke lønnsomt å drive på Nordkapp. Bare i fjor hadde vi 30 dager med full bemanning uten at det dukket opp en eneste turist, på grunn av tøft vær.

Kommunen tar del i verdiskapningen
Noen hevder at kommunen sitter igjen med «ingenting». Det er feil. I Nordkapp kommune har Scandic 33 helårs arbeidsplasser og 75 årsverk. Det gjør Scandic til en av kommunens største arbeidsgivere. Scandics ansatte betaler skatt til kommunen. Rica betaler eiendomsskatt. Scandic støtter dessuten Visit Nordkapp med 1,2 millioner i året. I tillegg foreslår Scandic og Rica et nytt fond på fem millioner kroner i året som skal gå til fortsatt bærekraftig utvikling og bevaring av Nordkapp. Fondet er ment å øke vesentlig i fremtiden. Når rammebetingelsene er avgjort gjennom områdeplanen vil også Scandic investere videre opp mot 150 millioner kroner på platået.

Scandic er en lokal aktør på Nordkapp
Enkelte bruker det mot oss at Scandic er et «svensk selskap» og at Rica eies av «en familie i Bærum». Samtidig blir Hurtigruten trukket frem som en lokal aktør. Men Scandic er i høyeste grad en lokal aktør. Vi har en stor helårlig administrasjon på Nordkapp, har 5000 arbeidsplasser i Norge og er en av de største private arbeidsgiverne i Finnmark. Rica, som er en helnorsk familiebedrift, har investert hundrevis av millioner kroner for å bygge opp reiselivet i Nord-Norge. Hurtigruten, som også har fortjeneste på Nordkapp, er 80 prosent eid av et kapitalfond i London.

Scandic vil fortsette å investere langsiktig
Det er mange interessenter på Nordkapplatået. Verneinteresser, friluftsinteresser og næringsinteresser. Saken om områderegulering har pågått i tre år, med utredninger, høringer og intens debatt. Scandic håper kommunen vil fatte en beslutning som gir trygghet for arbeidsplasser og som gjør at man snarest kan komme i gang med investeringer og planer som vil gagne lokalsamfunnet på Nordkapp.

Svein Arild Steen-Mevold
Administrerende direktør i Scandic Hotels Norge

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.