LESERINNLEGG: Bonuspoengfesten er over

fly reise ferie

Bruken av fordelskort har bredd om seg. I dag kan privatpersoner tjene opp bonus i tilknytning til fordelsprogrammer på en rekke områder. Særlig populær har ordninger der man sparer opp bonuspoeng ved flyreiser vært. Hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til sine ansattes bruk av poeng opptjent i jobbsammenheng har gjentatte ganger vært oppe til debatt.

Fra 1 januar i år plikter arbeidsgiver å innrapportere ansattes private bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng som lønn.

Reglene har skapt mye oppmerksomhet.

Det er imidlertid ikke noe nytt at bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng og som brukes privat er skattepliktig. Etter skattelovgivningen er enhver fordel vunnet ved arbeid skattepliktig inntekt. Tidligere har den ansatte hatt plikt til å innrapportere denne inntekten selv. Det nye er at arbeidsgiverne, på bakgrunn av arbeidstakernes opplysninger om bruk av bonuspoeng, plikter å betale arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk og innberette den ansattes fordel til myndighetene.

Den store innvendingen mot det nye regelverket er at det pålegger arbeidsgiver store administrative byrder. I tillegg kan det by på utfordringer for arbeidstaker å holde styr på hvilke poeng som er opptjent på jobb og hva som er opptjent privat. Bonuspoeng kan opptjenes på en rekke måter, blant annet ved hotellopphold, kjøp i dagligvarebutikker med videre.

Regelendringer får den konsekvens at arbeidsgiver må vurdere om virksomheten fortsatt vil tillate ansattes bruk og opptjening av bonuspoeng på jobbreiser.

Arbeidsgiver har fire alternativer:

  • Å forby bruk av bonuskort og med dette hindre opptjening av poeng i jobbsammenheng, altså forby opptjening av poeng. 
  • Å tillate oppsparing av poeng, men forby uttak av billetter, overnattinger og annet til privat bruk. 
  • Å ha et regelverk for at oppsparte poeng skal benyttes på tjenestereiser.
  • Å tillate bruk av poeng til private reiser med innrapportering via arbeidsgiver.

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av hva som er den beste løsningen for virksomheten.

Det kan kanskje synes fristende å si at «det enkleste er pistol», og med andre ord forby bonuskort i tjeneste for arbeidsgiver. På den annen side vil det kunne være viktig for enkelte som reiser mye, å ha fordeler som tilgang til fasttrack og lounger som er en del av disse bonussystemene. Å innføre totalforbud mot bonuskort kort kan derfor være dårlig løsning.

I alle tilfelle er det viktig at virksomheten ved innføring av nye rutiner setter et skjæringspunkt. Arbeidsgiver har ikke anledning til å la rutinene få tilbakevirkende kraft, og på den måte gjøre inngripen i opptjente poeng som den ansatte hadde ved årsskiftet.

Christopher Viland
Advokat, Econa

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.