Laksetrapper skal styrke villaksen i Nordland

nordland fylke

Senterpartiet i Nordland fylkesting vil ha nasjonale midler til å styrke tre nasjonale laksevassdrag i Nordland.

Tilstanden til den Nord-Atlantiske laksestammen nærmer seg krise. Senterpartiet vil derfor ha fylkestinget med på en uttalelse om at staten bør gå inn med et økonomisk løft for bevaring og styrking av bestanden av atlantisk villaks og sjøørret.

– Nordland har tre nasjonale laksevassdrag i Vefsna, Ranelva og Beiarelva. Alle tre vassdrag har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris, men er nå – med unntak for Fusta i Vefsnaregionen – friskmeldt. Gjennom å gjøre de rette tiltakene, kan vi gjøre dette om til en ressurs i stedet for at disse stammene havner på rødlista, argumenterer fylkestingsrepresentant Kim André Haugan Schei.

Schei påpeker at fungerende laksetrapper er en forutsetning for å få optimal effekt av etableringen av nasjonale laksevassdrag. For alle de tre vassdragene arbeides det med planer om restaurering og nybygging av laksetrapper.

– Beiarelva har ferdig prosjektert fire topp moderne fisketrapper, der man blant annet skal bygge sorteringskamre slik at man kan fjerne den uønskede invaderende arten pukkellaks og ikke minst rømt oppdrettslaks. Dette prosjektet alene vil gi 38 nye kilometer med elv som i seg selv vil styrke bestanden av villaks og sjøørret. Når renoveringsarbeidet er gjort vil man dermed få åpnet ei anadrom strekning på 62 kilometer i bare denne ene elva, sier Schei.

De totale kostnader til restaurering av laksetrappene de tre nasjonale vassdragene i Nordland er estimeres til omlag 120 millioner kroner. 30 millioner kroner er allerede investert i Vefsna regionen.

– Vi ønsker å få Nordland fylkesting med på en uttalelse om at staten bør bevilge 90 millioner kroner fordelt over budsjettårene 2022 – 2024 gjennom statsbudsjettet. Det vil være et særdeles viktig bidrag til å oppfylle Norges forpliktelser i henhold til NASCO konvensjonen. Og kan på sikt også være et viktig element i å styrke den lokale verdiskapning i regionene rundt våre tre nasjonale laksevassdrag, avslutter Kim André Haugan Schei.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.