Kvinner slår menn på børsen

børs

Kvinner oppnår høyere avkastning enn menn i aksjemarkedet, siden de ikke forsøker å time markedet og søker trygghet. Det viser tall fra nettmegleren Nordnet. Kvinner sparer imidlertid mindre. Dermed kommer menn best ut totalt sett.

I anledning kvinnedagen har Nordnet analysert selskapets 70.000 kunder i Norge. Funnene viser at veksten er størst blant kvinnelige fonds- og aksjesparere – men det er færre kvinner enn menn som sparer.

Kvinner og menn har også en svært lik fondsportefølje, men aksjeporteføljene er veldig forskjellige. De siste 14 månedene (1.1.17-1.3.18) har kvinnelige sparere oppnådd en avkastning på 25 prosent på sin aksje- og fondsportefølje, mens menn har fått 18 prosent. Til sammenligning har Oslo Børs gitt 18 prosent.

Menn jakter gårsdagens vinnere
– Jeg hadde forventet at kvinner oppnår bedre avkastning i fallende markeder, siden de jevnt over tar lavere risiko. Men jeg hadde trodd at menn slo kvinner i et oppgangsmarked, siden menn burde få betalt for den økte risikoen. Våre tall tyder imidlertid på at dette ikke er tilfelle, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Han forteller at mange menn forsøker å jakte gårsdagens vinnere og å time markedet. Det gjør sjelden kvinner. De har en tendens til å putte fondene i en skuff og glemme dem. Dette kan være smart, siden kvinner dermed ikke blir så lett skremt av børsfall. Menn selger oftere når børsene faller, fordi de vil forsøke å kjøpe seg inn igjen på et lavere nivå.

– All forskning viser at de færreste klarer å kjøpe på bunn og selge på topp, og at langsiktig månedlig sparing gir best langsiktig avkastning, forteller Sættem.

Undersøkelser fra USA, som denne omtalt på CNBC.com, viser også at kvinnelige sparere oppnår høyere avkastning enn mannlige.

Like fondsporteføljer, ulike aksjeporteføljer
De samme tre aksjefondene går igjen over listen for de mest populære fondene hos menn og kvinner: Nordnet Superfondet Norge (et indeksfond som investerer på Oslo Børs), DNB Teknologi (et aktivt globalt aksjefond som investerer i IT-sektoren) og DNB Global Indeks (et indeksfond som investerer i internasjonale aksjer).

Når det gjelder enkeltaksjer, ser man derimot tydelige kjønnsforskjeller: Hos kvinnelige Nordnetkunder er tre-på-topp-listen Statoil, Orkla og Gjensidige. Dette er store, solide selskaper med moderat risiko. Topplisten blant mannlige kunder består av NEL, DNO og Nordic Nanovector. Dette er mindre, spekulative aksjer som svinger mye i verdi.

– Jeg er overrasket over at fondsporteføljene er så like mellom kjønnene. Det skyldes nok at både menn og kvinner anser aksjefond som langsiktig sparing, og da er risikospredning og lave kostnader viktig for begge kjønn. At menn velger høyrisikoaksjer fremfor lavrisikoaksjer, er som forventet. Mange menn har overdreven selvtillit, og tror de kan finne morgendagens vinnere og slå markedet, noe få klarer, kommenterer han.

Kvinner sparer mindre
3 av 10 kvinner har penger plassert i aksjefond, mens tallet er 4 av 10 blant menn, viser tall fra Fondsundersøkelsen til Verdipapirfondenes Forening fra 2017.

Månedlig spareavtale i fond er populært blant begge kjønn, men også her er menn overrepresentert. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp blant menn er også høyere, 996 kroner, mot 765 kroner blant kvinner, ifølge foreningen.

Blant Nordnets kunder er gjennomsnittlig verdi av aksjer og fond 318.000 kroner blant menn og 247.000 kroner blant kvinner, altså 22 prosent lavere. Det er naturlig at kvinner sparer noe mindre enn menn, siden de tjener noe mindre.

Spareøkonomen kommer med en oppfordring til kvinner på kvinnedagen:

– Det er flott at kvinner er smartere sparere enn menn. Det som gjenstår er å få flere kvinner til å begynne å spare – da kan kjønnsforskjellene utjevnes enda mer. Begynn i det små. Sett av noen hundrelapper i fast månedlig sparing i aksjefond, og øk beløpet etter hvert, avslutter han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.