Krever sprinkleranlegg i alle norske parkeringshus

bilbrann

Etter brannen i parkeringshuset ved Sola flyplass krever Tryg Forsikring nå en gjennomgang og kartlegging av alle norske parkeringshus med tanke på brannsikkerhet.

– Som et strakstiltak må alle offentlige parkeringshus utstyres med sprinkleranlegg. Det er tankevekkende at vi får en så stor skade i et område med god brannberedskap. Det forteller oss at norske parkeringshus er potensielle brannbomber, og at skadene kan bli enorme dersom en brann starter, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Sprinkleranlegg kan forsinke brann
Det som trolig er den største og dyreste bilbrannen noensinne i Norge kan føre til at 1300 biler til en verdi av minst 320 millioner kroner blir kondemnert. I tillegg kommer kostnader ved opprydding samt verdien av selve bygget.

– Vi vet at Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap skal gå gjennom brannen. Men vi mener det må en full kartlegging til, og at det må komme et øyeblikkelig påbud om sprinkleranlegg i alle norske parkeringshus.

– Sprinkleranlegg kan forsinke en brann slik at brannmannskap får bedre tid på seg til å slokke. I Stavanger gikk det bare 10 minutter før konstruksjonen ble så skadd at brannfolkene måtte ut. Et sprinkleranlegg kunne forlenget denne tiden, sier han.

Ingen avgjørelse om riving
En foreløpig rapport ble fremlagt i dag, og avgjørelsen om det brannskadde parkeringshuset skal rives er utsatt. Det er fremdeles uforsvarlig å slippe folk inn, og en sleperobot vil nå fortsette med å ta ut biler inntil videre.

– For vår del er vi fornøyd med at beslutningen om riving er utsatt. Etter en gjennomgang av bygget i dag ser vi at det fortsatt kan være håp om å redde verdier. Spesielt i ytterkantene av bygget, lengst vekk fra brannstedet, er det sjanse for å finne biler som ikke er så skadet at de ikke kan reddes, sier Irgens.

Tryg Forsikring har fått inn 120 skadesaker, og har fremdeles 65 biler stående inne i parkeringshuset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.