Krav om alkolås ved persontransport vedtatt

alkolås

Stortinget har vedtatt endring av vegtrafikkloven, nå kommer det forskrift om å pålegge den som driver persontransport om å installere alkolås.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget vedtok denne uken at det skal bli gjort endringer i vegtrafikkloven. Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver persontransport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås. Utgifter knyttet til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal etter lovendringen dekkes av den som driver persontransport mot vederlag.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer og Samferdselsdepartementet kan gi nærmere overgangsregler.

– Vi ser dette som veldig positivt og et første skritt i retning av at stadig flere kjøretøy i Norge vil få installert alkolås, sier Christian Salvesen, som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger alkolås hos KGK. Dräger alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag.

Vedtaket i Stortinget denne uken kommer bare et par uker etter at Statens Vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

– I planen blir montering av alkolås trukket frem som et av tiltakene som kan bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge, sier Christian Salvesen. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen.

– Vi er glade for vedtaket i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Bakgrunnen for vedtaket var at Stortinget allerede i 2015 gjorde et enstemmig anmodningsvedtak om innføring av krav om installering av alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag. Slik vi forstår det vil det legges opp til at innfasingen av alkolåspåbudet skal skje gradvis og i første omgang gjelde for norske busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag, sier Christian Salvesen. Basert på erfaringer fra dette, og utvikling av nødvendige felleseuropeiske standarder for montering i personbil, vil Statens vegvesen gjøre en vurdering av om påbudet skal foreslås utvidet til å gjelde drosjer og godstransport.

– Vi vet også at i forbindelse med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet så vil Statens vegvesen, Trygg Trafikk, MA-rusfri trafikk og Helsedirektoratet i planperioden arbeide videre for økt bruk av alkolås i ulike kjøretøy, og rettet mot bestemte målgrupper, sier Christian Salvesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.