Koronakrisen skaper mer teknologisk utenforskap

elkjøp

Hver femte nordmann mangler tilgang til teknologien de trenger, ifølge Elkjøps Teknotrøbbel-undersøkelse. – For mange er teknologi et hinder for inkludering i samfunnet, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge.

Etter at Norge stengte ned i mars har digitaliseringen skutt fart. Men ikke alle henger med på den teknologiske utviklingen, viser undersøkelsen «Teknotrøbbel», som er gjennomført av Elkjøp blant 1007 nordmenn.

21 prosent av respondentene svarte at de går glipp av ting fordi de mangler tilgang til teknologi, og 23 prosent fordi de mangler kunnskap om teknologi. 28 prosent svarte at manglende tilgang til og kunnskap om teknologi har skapt et klasseskille i dagens samfunn, og 36 prosent var bekymret for at flere vil havne utenfor samfunnet fordi den teknologiske utviklingen går raskere og raskere.

– Korona har skapt større avstander mellom mennesker. Vi er blitt mer avhengige av å kunne bruke teknologi for å delta i samfunnet. Samtidig har de som hadde minst tilgang til teknologi i utgangspunktet, fått det enda vanskeligere, sier Fredrik Tønnesen, sjef i Elkjøp Norge.

Les også:  – På høy tid å endre finansieringsordningen for sykehus

Han sier pandemien har gjort ham mer bevisst på Elkjøps samfunnsrolle.

– Korona har gitt oss et dobbelt samfunnsansvar. Over natten gikk produktene våre fra å være forbrukerelektronikk til å bli kritisk infrastruktur. Og det ble viktigere enn noen gang med fysisk tilstedeværelse, sånn at kundene våre fortsatt kan få den hjelpen de trenger i butikkene der de bor. Derfor er vi også glade for at vi fortsetter arbeidet vårt med Elkjøpfondet, som har som mål å minske det digitale gapet i samfunnet vårt.

Dårlig økonomi er den viktigste årsaken til teknologiske klasseskiller. Blant dem som sier de sliter med å henge med på den teknologiske utviklingen, svarte 41 prosent at den største utfordringen er at produktene er for dyre.

Les også:  Nytt EU-direktiv: Lysstoffrør i Norge må fjernes

– Du får en negativ spiral der økonomiske og teknologiske skiller forsterker hverandre. Hvis du ikke har tilgang til en PC, blir det vanskeligere å søke jobber eller å søke om støtte du har krav på. Når lavterskeltilbud som biblioteker i tillegg må stenge på grunn korona, står du der uten så mange alternativer, sier Tønnesen.

Mangel på teknologi skaper problemer også for dem som er i jobb. 25 prosent svarte at de ikke har alt utstyret de trenger for å kunne jobbe eller studere hjemmefra.

Alder er en annen årsak til at noen ikke klarer å henge med på den teknologiske utviklingen. 48 prosent sa at de kjenner eldre som ville hatt bedre livskvalitet hvis de kunne mer om teknologi, mens 36 prosent hadde noen i familien som ikke kan bruke en smarttelefon eller internett. 41 prosent svarte de ville hatt mer kontakt med familiemedlemmer over 75 år hvis de var mer til stede i sosiale medier.

Les også:  Verdens vanndag: Økt matproduksjon med mindre vannforurensing

Blant deltakere over 60 år, syntes 54 prosent at teknospråket blir vanskeligere og vanskeligere, og 48 prosent ville satt pris på om butikken der de kjøper elektronikk tilbød opplæring.

– Det er et paradoks at selv om teknologien blir enklere å bruke, synes eldre det har blitt vanskeligere å henge med. Det viser at vi har en stor utfordring, både med hva slags opplæring vi gir de eldre, og hvilket språk vi bruker, sier Tønnesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.