Korona-krisen: Norsk idrett ber om strakstiltak fra regjeringen

Norges idrettsforbund

Etter dialog og møter med Kulturdepartementet de siste dagene ble norsk idrett oppfordret til å oversende et estimat på arrangementstap for norsk idrett totalt sett i perioden 5. mars – 31. mars 2020

Estimert totalt økonomisk tap for perioden relatert særskilt til avlyste idrettsarrangementer, utgjør om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap.

Størsteprioritet fornorsk idretter selvsagt å bidra til denviktigenasjonaledugnadenom å stoppe smittespredning og er glad for den handlekraft norskemyndigheter viser. Dog er norsk idrett, og frivillighetenfor øvrig, hardt rammet av krisen. Stans av all aktivitet får dessverre storesportslige og økonomiske konsekvensermed umiddelbar negativ likviditetseffekt. Dette gjelder både innenforde 11000 idrettslagene, toppidrettenog for frivilligheten generelt. Derfor har Norges idrettsforbund store forventninger til destatligeøkonomisketiltakspakkene som regjeringen nå legger frem,ogsom skalbidra tilå sikrebåde næringsliv, idretten og frivillighetens fremtid.

– Idrettslagene møter store inntektsreduksjoner uten at det er mulig å kompensere dette med reduserte kostnader. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen harNorges idrettsforbund i samråd med Kulturdepartementetkommet med en tydelig beskrivelse av den alvorlige situasjonen og foreslått en rekke nødvendige strakstiltak for å opprettholde god aktivitet på lengre sikt, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:

– For Norges idrettsforbund, med alle særforbundene, er det av avgjørende betydning at ikke de økonomiske virkningene av krisen gjør at den økonomiske barrieren for deltakelse i lokalidretten øker på sikt.

Har laget et estimat
Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, sier at NIFhar igangsatt arbeidet med åestimere den økonomiske situasjonen i norsk idrett.   

– På vegne av norsk idrett har vi derfor bedt om en statlig tiltakspakke for økonomisk kompensasjon av de kostnadene som hele idrettsbevegelsen, og i særdeleshet lokalidretten, blir påført som følge av at all organisert idrett nå er opphørt,sier Kvalevåg.

Bortfall av publikumsinntekter ved konkurranser, og andre arrangementsinntekter, treningsavgifter, lisensinntekter, sponsorinntekter, inntekter fra utleie av klubbhus og idrettsanlegg og dugnadsinntekter er noen av de viktigste grunnene til tap.  

– Estimatet Norges idrettsforbund har fremsendt kulturdepartementet er altså kun knyttet til tap som følge av avlyste arrangement eller arrangement med restriksjoner, eksempelvis gjennomføring uten publikum. De reelle kostnadene er derfor høyere. Parallelt har vi derfor satt i gang et arbeid for å kartlegge totalkostnadene for norsk idrett, sier Kvalevåg.

Ønsker å takke idrettsorganisasjonen
Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevågi NIF ønsker å rette en stor takk til hele idrettsorganisasjonen som i denne korona-krisen har fremstått som samlet og solidarisk, og ikke minst forståelsesfull.

– Norsk idrett står samlet i denne vanskelige tiden og vi har sammen jobbet iherdig med å finne gode løsninger slik at situasjonen ikke blir altfor vanskelig å bære for våre 11.000 idrettslag rundt omkring i hele landet. Tusen takk, sieridrettspresident Kjøll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.