– Kommunenordland nærmest i fritt fall

cv mal

– En rekke kommuner over hele Nordland kan dø ut om de ikke samarbeider tettere med kommunene rundt seg. Nå må de slutte å skule på naboen og begynne å samarbeide, mener gruppeleder for Venstre i Nordland fylkesting, Arne Ivar Mikalsen (V).

Kommunene sliter mer og mer med å få tak i kvalifiserte folk til å løse grunnleggende oppgaver, men løsningen er egentlig enkel, mener Mikalsen.

– Nå må de slutte å skule på naboen. Jobb mye tettere sammen, er oppfordringen fra venstrepolitikeren. Han viser til en sak som skal behandles på fylkestinget denne uka, om samfunnsutvikling i det grønne skiftet, som tar dette opp i seg, men på en altfor vag måte. Det ønsker han nå å få skjerpet. 

Mikalsen ser tydelig i sin egen kommune Hadsel, at det er vanskelig å skulle ordne alt selv. Og det enda Hadsel slett ikke er veldig liten i nordnorsk sammenheng, med over 8000 innbyggere.

– Det er altfor lite samarbeid med kommunene rundt oss. Vi sitter på hver vår holme og plages med vårt. Jeg har lurt på hvorfor det er slik. Ser vi litt fremover i tid, så er det neppe en god ide å tviholde på selvstendigheten. Det viser saken vi har til behandling denne uka, sier han. Saken handler en del om de industrielle mulighetene vi har i Nordland, men den peker også på hvor vanskelig det blir å lykkes med det grønne skiftet mange steder, nettopp fordi vi i Nordland er så tynt spredt ut over. 

– Saken viser til alderssammensetning, fraflytting, lavt utdannet befolkning, lite attraktive steder. Mange har nok glemt at man skal ha noe å leve for, ikke bare av. Dermed blir mange steder lite attraktive for folkene vi trenger. Generelt handler saken veldig mye om mangel på kompetanse, mener Mikalsen. For stor andel offentlige arbeidsplasser gir for lite arbeidskraft til de private etableringene.

– Vi trenger et variert arbeidsmarked om både familier, par og single ønsker å flytte et sted. Skal begge ha jobb, så blir det veldig vanskelig om det er et veldig ensidig arbeidsmarked, påpeker han.

I Nordland vil det komme et stadig økende behov for arbeidskraft innen pleie og omsorg, som må løses. Dette har saken tatt inn over seg, men Venstre mener den er altfor vag på ett punkt.

– Det trengs mye, mye mer forpliktende og dyptgående samarbeid mellom kommuner, fordi flere er i ferd med å havne i en situasjon hvor de ikke vil kunne levere grunnleggende tjenester. Da går det enda raskere utforbakke, nærmest over i fritt fall. Og alt dette skjer på samme tid som vi har en industri i sterk vekst, fra nord til sør i Nordland.

Mikalsen mener Nordland har alle muligheter til å stå fremst i det grønne skriftet, men vi er i ferd med å få en nærmest desperat mangel på kvalifiserte folk. Vi har «luksusproblemet» flere arbeidsplasser enn folk. Det kan høres bra ut, men er det ikke, påpeker Mikalsen. Han vil derfor foreslå å skjerpe inn og tydeliggjøre saken på dette området.

– Vi i Venstre mener at det er svært mange områder hvor kommunene i Nordland burde slå sammen sine ressurser for å dekke egne og innbyggernes behov. Oppgaver stadig flere distriktskommuner ikke vil greie å løse alene. Eksempler er plan og regulering, IKT, lønn/personal, ledelse, generell deling på alle oppgaver som ikke er stedbundne, mener Mikalsen.

Dette vil han prøve å få inn i saken.

–  Det må nå understrekes hvor alvorlig situasjonen er i ferd med å bli, og hvor sterkt det må påpekes at vi må begynne å se på ting med andre øyne, konkluderer Mikalsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.