Kenneth har vært på tinget i 20 år

kenneth frp

Fauskemannen Kenneth Svendsen har representert FrP på Stortinget de siste 20 årene, men fra 30. september er det slutt. Skribent Vegard Henriksen har derfor tatt en prat med den innflytelsesrike nordlendingen.

Du har vært på Stortinget i 20 år nå, er det en spesiell sak fra de årene du husker spesielt godt?

– Det jeg husker best på de 20 årene er å bli kastet inn i finanskomiteen med ansvar for skatter og avgifter som første oppgave i 1997. De første to månedene skrev jeg 186 A4 sider med merknader og forslag. Det var ilddåpen, men det lærte meg raskt hvordan tingene fungerte på Stortinget, sier Kenneth Svendsen.

Du har blitt ansatt som prosjektleder om nye E6 av Fauske kommune, hva er målet ditt der?

– Prosjektleder stillingen er to delt. Det viktigste er å skape et levende sentrum der både innbyggerne og besøkende trives. For å få det til må tungtrafikken ut av selve sentrum. Allerede i dag er sentrum tungt belastet med tungtrafikk. Når en så vet at et nytt lakseslakteri kommer i Steigen med mange tungbiler i døgnet, og at Tjernfjell tunnelen mot Sverige snart står ferdig så sier det seg selv at denne typen trafikk kommer til å ta seg betydelig opp. I tillegg skal det bygges nye tunneler i Sørfold, som igjen vil gi mer trafikk. Fauske må stå rustet til å møte disse utfordringene. Så målet er å gi innbyggerne, besøkende og brukerne av E6 en bedre hverdag, mener Svendsen.

Hva har du tenkt å gjøre fremover, bortsett fra å jobbe med nye E6?

– Det første jeg skal gjøre er å ta en måneds ferie. Turen går som vanlig til Arizona. Deretter blir det arbeid både hjemme og på hytta, det er mye å ta igjen når man har vært ukependler i 20 år, sier veteranpolitikeren.

Et siste spørsmål, har du noen råd til de nye stortingsrepresentantene på Nordlandsbenken?

– Jeg tror jeg skal være forsiktig med å gi råd, men skulle det jeg det må det være å skaffe seg allierte både i egen gruppe og i Nordlandsbenken. Ellers tror jeg enhver må finne sin egen arbeidsmåte til beste for Nordlands befolkning, avslutter Svendsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Vegard Henriksen

Vegard Henriksen er en samfunnsdebattant, samt formann i Bodø FpU.