Kavli varsler strengere kontroll etter brudd på dyrevelferd i Storbritannia

kavli

Kavli varsler innstramninger og strengere kontrollrutiner etter avdekking av brudd på god dyrevelferd hos en av geitemelk-leverandørene til konsernets datterselskap i Storbritannia, St Helen’s Farm.

En britisk dyrevernorganisasjon har gjort en serie opptak hos en av St Helen’s Farms lokale geitemelkprodusenter. Opptakene viser det som kan anses som brudd på god dyrevelferd. Hendelsen har fått en del medieoppmerksomhet i Storbritannia.

– Dette er både rystende og særdeles bekymringsfullt. Vi tar god dyrevelferd på største alvor, og kan ikke akseptere at geitemelk blir produsert under forhold som ikke er i henhold til god dyrevelferd, sier konsernsjef Erik Volden i Kavlikonsernet. 

Les også:  Store endringer i import og eksport av bearbeidede matvarer

St Helen’s Farm har spesialisert seg på geitemelkprodukter, og får geitemelk fra åtte ulike produsenter i Storbritannia. Det er hos en av disse produsentene at forholdene er avdekket. Produktene fra St Helen’s Farm selges kun på det britiske markedet.

Volden forteller at det er satt i gang en ekstern gransking både hos den konkrete produsenten og hos St Helen’s Farms øvrige syv leverandører av geitemelk. 

Les også:  Ny løsning fra ABAX sørger for at varebilene alltid er fullt utstyrte

Selskapet har samtidig tett dialog med lokale matmyndigheter og britiske dagligvarekjeder for å avdekke forholdene og sikre langsiktige og gode dyreverntiltak hos produsenten.

Volden mener det er for tidlig å si noe konkret om hva som er årsaken til at forholdene hos denne ene underleverandøren har blitt slik. Han sier at det også er spesielt uheldig at Kavli sin britiske virksomhet har hatt en mindre eierpost i det aktuelle leverandørselskapet.

– Selv om vi har hatt en liten og passiv eierandel hos geitemelkprodusenten, er det tydelig at vi også her må ta et større ansvar, sier Volden. Han varsler nå at innstramninger og strengere kontrollrutiner vil bli innført om nødvendig.

Les også:  Milliardvekst for sjømateksporten til Afrika

Det norske næringsmiddelkonsernet kjøpte det Yorkshire-baserte meieriselskapet St Helen’s Farm høsten 2013. Selskapet produserer melk, ost, fløte, smør, yoghurt og iskrem basert på geitemelk, og er en nasjonal merkevareleverandør til det britiske dagligvaremarkedet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.