Jernbanedriften konkurranseutsettes i ti områder

bane nor.

Mer jernbane for pengene er målet når Bane NOR deler jernbanenettet opp i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. Sørlandsbanen er først ut med prekvalifisering 1. juli 2021. Alle områdene skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027.

Jernbanereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015, forutsetter at Bane NOR konkurranseutsetter drift og vedlikehold så snart forholdene ligger til rette for det. Som en del av forberedelsene til konkurranseutsetting har Bane NOR besluttet å inndele drift og vedlikehold av jernbanenettet i ti kontraktsområder.

– For Bane NOR har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar våre behov, samtidig som vi tar hensyn til innspillene fra leverandørene. Vi har blant annet vurdert områdenes kompleksitet, antall tog som kjører på strekningene, tidspunkt for innføring av signalsystemet ERTMS på de ulike banene, geografisk spredning av kontraktene, samt datakvaliteten på infrastrukturen, sier Gorm Frimannslund, som er konsernsjef i Bane NOR.

Sørlandsbanen først ut
Etter en helhetsvurdering har Bane NOR kommet frem til at Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger blir det første området som konkurranseutsettes. Strekningen har en kombinasjon av gammel enkeltsporet jernbane, moderne dobbeltspor, nyere godsterminaler, prosjekter, samt Arendalsbanen.

– Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022. Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med planlagt kontraktsignering 1. januar 2023. Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027, sier Frimannslund.

Fem års kontrakter
Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på ytterligere to år.

– De to første årene vil det blir lagt ut ett kontraktsområde årlig. Deretter vil det bli utlyst to kontrakter årlig slik at det blir en jevn rullering av kontraktsområdene. Bane NOR vil fortsatt ha full kontroll over infrastrukturen selv om det blir flere leverandører som utfører drift og vedlikehold, sier Frimannslund.

– Jernbanen er et sammensatt system hvor alle deler må fungere godt sammen for at vi skal kunne levere en sikker og punktlig trafikkavvikling. Oslo som er det mest komplekse kontraktsområdet, legges ut til slutt, sier Frimannslund.

Konkurranse om drift og vedlikehold
Spordrift AS, som er et heleid aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold i Bane NOR, skal være etablert 1. juli 2019.

Fra denne datoen overtar selskapet drifts og vedlikeholdsoppgavene for alle kontraktsområdene frem til de konkurranseutsettes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.