Huseierne vil at NVE stopper arbeidet med ny strømregning

elektrisitet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger opp til ny strømregning som er dyr, komplisert og lite fremtidsrettet. De bør vente på at vi får mer data, mener Huseiernes Landsforbund.

NVE arbeider i disse dager med å legge om nettleien som norske forbrukere betaler over strømregningen. Denne utgjør i dag omtrent en tredel av strømregningen norske forbrukere betaler.

– Ofte skapes det et inntrykk av at vi som forbrukere ikke kan gjøre noe med denne nettleien. Nå vil NVE endre reglene, og vi har for en gangs skyld mulighet til å gjøre noe med denne delen av strømregningen, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Huseierne har nå levert et høringsbrev til NVE med kommentarer om deres arbeid med ny nettleie.

Her sier Huseierne at NVE ikke må forhaste seg, men gjøre langt grundigere analyser og utredninger før tariffer med potensielt omfattende negative konsekvenser for forbrukerne innføres.

Fra bruk til fastpris
I dag beregnes nettleien først og fremst etter hvor mye strøm boligeiere bruker. NVE ønsker å legge om til en modell der mesteparten av nettleien er fast, såkalte effekttariffer. Myndighetene legger opp til en prismodell som gjør at vi skal betale omtrent like mye uavhengig av om vi bruker mye eller lite strøm.

I tillegg har NVE har anslått at nettleien skal øke 30 prosent for en gjennomsnittlig husholdning i årene som kommer. Blant annet på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep.

– Om NVE får det som de vil er nye, forbrukerfiendtlige spilleregler satt for de neste ti-årene i løpet av første kvartal neste år.

– Derfor er det så viktig at vi som ivaretar norske boligeieres interesser sier fra om de store negative konsekvensene av NVEs forslag. Vi i Huseierne med våre 225.000 medlemmer vil stoppe dette nå, om nødvendig med politikernes hjelp, sier Morten A. Meyer.

Dårlig tidspunkt for innføring, nå kommer kunnskapen
Huseierne er forundret over tidspunktet NVE ønsker å presse gjennom nye tariffer. Fra inngangen til 2019 vil de nye AMS-målerne kunne levere en samlet nasjonal oversikt over bruken, tilstanden og kapasiteten i nettet. De nye digitale AMS-målerne vil gi både nettselskapene og forbrukerne informasjon om hvordan strømforbruket er fra time til time.

I høringsbrevet til NVE skriver huseierne: «Huseiernes Landsforbund er forundret over NVEs iver etter å innføre effekttariffer, særlig når beslutningsunderlaget er så tynt og mangelfullt.»

-Disse dataene vil vise om og eventuelt hvor problemene er og gi faktabasert grunnlag for å finne gode løsninger. Slik det er nå har NVE hengt seg opp i løsning først for så å finne problemet som skal løses i etterkant, sier Morten Andreas Meyer.

For dårlig utredet
– I innspillsrunden nå i høst har NVE fått en rekke tilbakemeldinger om virkningen for norske boligeiere er for dårlig utredet. De har også fått klar beskjed om at modellene må være enkle å kommunisere og forstå for vanlige forbrukere. Det må også være slik at vi som kunder må se en sammenheng mellom det vi ser på måleren og det vi skal betale. Forslagene som NVE skisserer oppfyller ikke noe av dette, sier Morten A. Meyer.

Mens man tidligere har arbeidet for lavere strømforbruk, kan systemet for strømregning NVE vil innføre gjøre at strømforbruket hos norske forbrukere øker.

– Faren med fastpris på strømleveringen er at strømforbruket går opp. Vi forbrukere får ikke noe premie for å spare på strømmen, installere solceller eller ta i bruk varmepumper. Dette er stikk i strid med politikernes forutsetninger og vil svekke mulighetene for at Norge når målene i Paris-avtalen, sier Morten A. Meyer.

Politikerne må engasjere seg
– Vi er overrasket over at politikerne ikke engasjerer seg, og overlater til NVE å ta beslutninger som har store konsekvenser for vanlige folks strømregning og Norges evne til å innfri forpliktelsene i Paris-avtalen.

– Vårt forslag er enkelt. La prismodellen være som den er. Gi smarte forbrukere mulighet til å ta i bruk teknologi som sparer oss for penger og demper belastningen i strømnettet.

– Still videre krav til om at strømselskapene skal tilby husholdningene timepris på strøm. Sammen med lokal strømproduksjon, større batterier og el-biler som om kort tid vil bidra med strøm til middagslaging og vaskemaskin, vil norske husholdninger bidra til at omfattende investeringer i økt nettkapasitet kan unngås, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.