Historisk resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2019

eika.no

Eika Gruppen oppnådde et resultat på 215 millioner kroner i andre kvartal 2019 mot 142 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er 294 millioner kroner mot 205 millioner kroner i fjor. Annualisert egenkapitalavkastning er 31,1 prosent (19,3).

Konsernet leverte 215 millioner kroner før skatt, som er tidenes beste kvartalsresultat. Gode skadetall og lave tapskostnader bidro til det gode kvartalsresultatet.

En historisk milepæl ble nådd da forsikringsvirksomheten passerte 3 milliarder kroner i bestandspremie. Veksten i bestandspremien var på 5,6 prosent siste 12 måneder.

Netto driftsinntekter var på 781 millioner kroner (763) i andre kvartal – en økning på 2,3 prosent. For første halvår var økningen i netto driftsinntekter på 5,6 prosent, fra 1,5 til 1,6 milliarder kroner. Den vesentligste delen av inntektsøkningen var relatert til netto premieinntekter som økte med 55 millioner kroner eller 9,8 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Provisjoner til distributører utgjorde i andre kvartal 163 millioner kroner (145), en økning på 12,6 prosent. Provisjonene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. Samlede driftskostnader utgjorde 244 millioner kroner (232) i andre kvartal og så langt i år 472 millioner kroner (450). Økningen, som i hovedsak kommer fra økt aktivitet innen drift og utvikling IT og digitale løsninger, er i tråd med styrets forventninger for 2019.

Tross uro på børs fikk konsernet en positiv avkastning i andre kvartal. Netto gevinster fra verdipapirer så langt i år er på 32 millioner kroner mot 4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.