Grasrota er best på kvinnelige ledere i norsk idrett

Norges idrettsforbund

Idrettslagene har flest kvinnelige ledere med en andel på 27,8 prosent. Tilsvarende andel for særforbund er 23 prosent og idrettskretsene med 18 prosent. Det kommer frem i idrettens eget kjønnsbarometer som ble presentert under Idrettens kvinnedag.

– Norsk idrett jobber som aldri før med å kunne mer, vite bedre og få til en bedre kjønnsbalanse i vår organisasjon.Det som er et faktum er at vi har en kvinnerepresentasjon i styrer somnestenspeiler medlemsmassen,ca40 prosent kvinner, mens vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder toppledere, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Kjøll er tydelig på hva som skal til for å få til kvinneløftet i norsk idrett; tydelige signaler og klar marsjordre. 

-Som for alt annet blir det bedre om flere trekker i samme retning. Ledelsen i Norges idrettsforbund, ledelsen i særforbund og idrettskretser må gi tydelige signalersom fører til økt kvinneandel.  Idrettslagene er på rett vei – og de skal roses og løftes fram, sier Kjøllfør hun kommer med en oppfordring til lederne i idretts-Norge;  

-vi som er i lederposisjoner må motivere, inspirere og snakke positivt om detåfaktisk være en leder.  

Norges idrettsforbund med flere tiltak for åøke kvinneandelen
Mentorprogram for kvinner, sentrale nettverksmøter, forskning, presentasjon av idrettens kjønnsbarometer og kravtil kjønnsbalanse blant alle styremedlemmer i alle organisasjonsledd er noen avtiltakene som trekkes frem.

I tillegg har NIF aktivt fremmet krav omkjønnsbalansei de internasjonale medlemstilknytningene NIF tilhører. Samlet sett har Idrettsforbundet troen på at tiltakene bidrar til økt kvinneandel.

– Idretts-Norge har satt i gang flere tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Særforbund og idrettskretser jobber nå aktivt på dette området, og har det i sine planverk. Det er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som må gjøres for å nå målet om en bedre kjønnsbalanse,sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

I fjor lyste Norges idrettsforbund ut prosjektmidlersomskulle understøtte og stimulere særforbund og idrettskretsertil å jobbemed kjønnsbalansen i sine organisasjonsledd.Da kom det inn13søknader. I årer det 16 søkeremeden samletsøknadssum på 1,2millioner kroner. Det viserat interessen i organisasjonen erøkende.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.