God vekst i et tøft marked for NorgesGruppen

eurospar

I 2018 økte antall kunder i NorgesGruppens butikker og handlekurvene ble større. 1,2 mill. kunder var innom butikkene daglig, 150 000 flere enn for fem år siden. Det innebærer at flere forbrukere velger NorgesGruppens butikker og at kundene handler mer enn før.

Driftsinntektene økte med 2,2 mrd. kroner til 87 mrd. kroner i 2018, et år da NorgesGruppen hadde fem færre butikker enn fjoråret. 80 prosent av vår totale vekst på 3,3 prosent var organisk, altså fra eksisterende butikker.

– Jeg er godt fornøyd med utviklingen i 2018. Med serviceinnstilte medarbeidere og gode butikker klarer vi å vinne kunder i et tøft marked, takket være innsatsen til ansatte i hele organisasjonen, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Kjedene vinner terreng i hvert sitt segment og KIWI er vekstvinner i bransjen med 4,1 prosent. For andre året på rad sparte kundene over 1 mrd. kroner i Trumf-bonus, 670 mill. kroner mer enn for fem år siden.

Opprettholder driftsmarginen
Driftsmarginen er stabil fra året før på 3,6 prosent, det gir et driftsresultat (EBIT) på 3,1 mrd. kroner. Konsernet har de siste årene fokusert på effektiviseringstiltak i hele verdikjeden.

– Vi har aldri hatt bedre og mer effektive butikker enn vi hadde i 2018, sier Runar. Våre supermarkeder MENY og SPAR har best utvalg av mat og drikke, vår lavpriskjede KIWI har gjennom året befestet sin posisjon som prisleder i bransjen, og vi har kjøpmenn i distriktene i Joker og Nærbutikken som tilbyr kunnskap og service der folk bor, sier Runar.

Matsvinnet redusert med 21 prosent på 3 år
Plast og matsvinn er to temaer som opptar mange kunder. KIWI, SPAR, MENY og Joker har kuttet 356 tonn plastemballasje fra frukt og grønt i 2018 og satt seg mål om å redusere plastbruk med 20 prosent innen 2025.

Butikkene har i tillegg redusert matsvinnet i egen drift med 21 prosent siden 2015.  Tiltakene som har bidratt til mest matsvinnreduksjon i 2018 er forbedret holdbarhet på kjølte varer gjennom ASKO Sentrallager Kjøl og systematisk arbeid med nedprising av mat som nærmer seg holdbarhetsdato. Samarbeid med organisasjoner har i 2018 berget mer enn 500 tonn mat fra å ende som butikkavfall i MENY. Matsvinnet i KIWI-butikkene er redusert med over 30 prosent de siste to årene.

I 2018 har KIWI hatt stor suksess med produktene Billig middag for én, en serie ferskvareprodukter tilpasset mindre husholdninger, som gjør det enklere for kundene å kaste mindre mat. I samarbeid med Østfoldforskning hjalp MENY, SPAR, Joker og KIWI utvalgte kunder i høst til å redusere sitt matsvinn.

Investeringer på 3,6 mrd. kroner
I 2018 investerte NorgesGruppen 3,6 mrd. kroner i bedre butikker, mer effektiv drift, teknologi, fornybar energi  og kompetanse. Flere investeringer i effektiv og kundeorientert drift er planlagt fremover, deriblant et nytt kaffeforedlingsanlegg, KIWI Lerberg i Hokksund og automatisert regionslager i Sande.

Flere av disse kan bli finansiert gjennom det grønne rammeverket, som ble tilrettelagt i januar 2019.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.