Fylkesrådet satser på fartøyvern i Nordland

nfk

Fylkesrådet har satt av penger til å dekke utgifter til en ny stilling for fartøyvern i Nordland.

– Vi skal bidra til å bygge kapasitet og kompetanse i Nordland, sier en fornøyd Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune.

Med regionreformen fikk Nordland fylkeskommune fra 2020 overført mange nye oppgaver, blant annet fartøyvern.

– Dessverre fulgte det ikke med midler til å dekke behovet til å løse disse nye oppgavene. Vi var derfor nødt til å gjøre noen vanskelige valg, der en av konsekvensene har vært at vi har hatt begrenset kapasitet innenfor fartøyvernet.

Saxi påpeker at det er tydelig at det ikke kommer noen finansiering fra staten. Nettopp derfor ser fylkesrådet seg nødt til å prioritere egne midler til å dekke opp en stilling i fylkeskommunen, slik at faget blir tilført både kapasitet og kompetanse.

– Vi må rett og slett prioritere dette viktige området på en bedre måte. Dette er et komplisert fagfelt som vi må dekke opp, utdyper Saxi.

At det nå settes av midler for å styrke fagområdet, er viktig for alle som jobber med fartøyvern i Nordland.

– Dette er et stort felt med en stor frivillighetskare. Som fylkesråd for kultur har jeg fått en god innsikt i hva et slikt fagfelt vil kreve. Jeg gleder meg over at vi nå tar fatt på denne oppgaven på en god måte, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.