Fusjoner og ny teknologi kan gi lavere strømregninger

energi strøm

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025.

På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

– Det er viktig at nettselskapene tar tak i de mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og omorganisering av nettbransjen. Nettselskapene har en viktig rolle i det grønne skiftet, og det er viktig at nettkundene fremover får en god leveringskvalitet til en fornuftig pris, sier Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group beregnet kostnadsgevinster fra mer digitaliserte arbeidsprosesser og fra å utnytte stordriftsfordeler gjennom fusjoner av nettselskaper.  Ved å analysere erfaringer fra gjennomførte fusjoner, og bruke bransjens estimater på gevinster fra digitalisering,beregner rapporten fremtidig nettleie dersom disse erfaringene framskrives, dvs. ved å anta at flere nettselskap fusjoner og at selskapene bruker ny teknologi med tilsvarende effekt. 

Beregningene viser at nettselskapene kan redusere årlige driftskostnader med 2,8 milliarder i 2025, og at nettleien for strømkundene vil bli 2,6 milliarder lavere enn den ellers ville vært. På toppen av dette kommer besparelser i form av redusert merverdiavgift. Beregningene viser også at det blir mer krevende for nettselskaper som ikke inngår i fusjoner å opprettholde kostnadseffektiv drift sammenlignet med større nettselskaper.

Tidligere har NVE beregnet at større investeringer i strømnettet gir økning i nettleien frem mot 2025.

Bransjen kan gjøre tiltak for å dempe denne økningen.

– NVE vil fortsette arbeidet med å tilpasse reguleringen av en av samfunnets mest kritiske infrastrukturer slik at den i fremtiden fortsetter å levere gode tjenester til innbyggerne, sier Flataker. NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom å sette et øvre tak på hvor høye inntekter de kan ha gjennom nettleien. Målsettingen er å sikre strømkundene en kraftforsyning til riktig leveringskvalitet og pris, og at strømnettet utnyttes og bygges ut på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte.

Bedre utnyttelse av eksisterende nett er nøkkelen til å redusere behovet for nettinvesteringer. Nye tekniske og markedsmessige løsninger vil gjøre det mulig for nettselskapene å planlegge med at det ikke alltid skal være nok plass i nettet. Det kan fungere på samme måte som når flyselskapene planlegger med en viss overbooking og kjøper ut fleksible kunder hvis det ikke er plass til alle, sier Flataker.

– Økt fleksibilitet i strømnettet krever at nettselskapene investerer i ny teknologi som gjør at de til enhver tid har oppdatert og detaljert informasjon om statusen i nettet. Dette vil være et betydelig løft for nettselskapene. Fleksibilitet er nødvendig for å elektrifisere transportsektoren og håndtere mer desentralisert fornybar kraftproduksjon uten at kostnadene går i været, sier Flataker.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.