Funn av kameraer på toaletter på videregående skole i Nordland

toalett

I vinterferien ble det funnet videokameraer i taket på seks handicaptoaletter på Hadsel videregående skole, studiested Stokmarknes. Kameraene er nå fjernet, og saken er meldt til politiet.

– Et godt kamuflert videokamera ble funnet av driftspersonell ved skolen på torsdag sist uke. Etterpå har ansatte gjort en grundig jobb med søk etter flere kameraer, sier fungerende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen.

– Hele studiestedet har blitt gjennomsøkt på jakt etter flere kameraer. Totalt ble det funnet seks like kameraer, alle på handicaptoaletter i B- og C-blokkene på studiested Stokmarknes, sier Hansen. Studiested Melbu har også vært gjennomsøkt, uten tilsvarende funn.

Det er uklart hvor lenge kameraene kan ha vært på toalettene før de ble oppdaget, men de kan ha stått der over litt tid.

– De var så godt skjult at de kan ha stått der over noe tid. Derfor gjøres det nå en stor jobb ved skolen for å ivareta alle elever, ansatte og andre besøkende og leietakere som kan ha vært innom disse toalettene den siste tiden, sier han. Saken ble meldt til politiet tidligere i dag, og skolen bistår politiet i etterforskningen. Det betyr at det er lite annen informasjon Nordland fylkeskommune kan gå ut med per i dag. Spørsmål om etterforskningen må rettes til politiet.

Skolen oppretter nå et team som kan svare på henvendelser både på e-post, telefon og ansikt til ansikt. I tillegg er skolehelsetjenesten og bedriftshelsetjenesten tilgjengelig for å kunne svare ut spørsmål og snakke med både elever og ansatte som kan ha behov for det.

– I dag har det gått ut melding og informasjon til alle elever, foresatte og andre brukere av skolen. Det er også opprettet et eget nettområde på hadsel.vgs.no der oppdatert informasjon om hendelsen legges ut, ifølge Hansen.

Fylkesdirektøren påpeker at dette kan være en belastende opplevelse for elevene ved skolen, og vil derfor skjerme dem mest mulig.

– De fleste elevene våre er unge og har liten erfaring med media og stor oppmerksomhet. Dermed håper jeg at det blir vist hensyn til dem, og at de ikke blir kontaktet direkte, oppfordrer Hansen.

I løpet av dagen i dag og morgendagen kommer Nordland fylkeskommune til å gå gjennom alle skolelokaler for å lete etter lignende kamera.

– Vi har ingen grunn til å tro at det skal være lignende tilfeller på noen andre skoler, men vi er ikke villige til å ta den risikoen, så nå går vi gjennom alle lokaler for å være sikre på at dette ikke har skjedd andre steder også, sier Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.