Full klaff for Norge i Kreativt Europa

kulturrådet

Norge har fått støtte til to store samarbeidsprosjekter over EUs kulturprogram, «Kreativt Europa». De ledes av Universitet i Agder og Vest-Agder-museet.

– Det er et trangt nåløye, og det er sterkt av Norge å få innvilget to store søknader i denne runden, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor. Her kan norske og europeiske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid. Kulturrådet har ansvar for å informere og veilede norske søkere om kulturdelen av programmet.

Av 346 søknader denne våren fikk 106 prosjekter støtte. Det gir en suksessrate på om lag 30 prosent, som er høyere enn tidligere år. Det er likevel en tøff konkurranse. Blant de aller største prosjektene er de to som skal ledes fra Norge. I tillegg deltar 10 norske aktører som partnere i små og store prosjekter, og skal samarbeide med kolleger fra Finland i nord til Italia i sør, og fra Romania i øst til Portugal i vest.

– Norske kulturaktører hevder seg godt internasjonalt, og jeg er glad for at Kulturrådet har kunnet bidra med veiledning i dette spennende programmet, sier Kristin Danielsen.

– Det er gledelig at flere av prosjektene tar for seg mangfold og inkludering. Dette er viktige satsingsområder både i kulturmeldingen og i Kulturrådets daglige arbeid.

Begge de to norskledede prosjektene er basert i Agder. Vest-Agder-museets «Identity on the Line» handler om hvordan folk har forflyttet seg i Europa de siste 100 årene. Prosjektet er et samarbeid mellom syv museer og to universiteter i Norge og seks andre europeiske land. Basert på intervjuer med tidligere migranter og deres etterkommere, skal prosjektet skape utstillinger, publikasjoner, workshops og skoleopplegg for elever i de ulike landene. Resultatet blir en vandreutstilling som vil reise gjennom Europa.

Universitetet i Agders «ConnectUP – The lives of the others» skal utvikle en versjon av samfunnet med mindre kulturell ekskludering. Under veiledning fra profesjonelle kunstnere skal unge mennesker med ulik bakgrunn og ulike evner dele opplevelser i ulike teaterprosesser. Gjennom denne prosessen skal de unge samhandle med og bli kjent med andre liv. Prosjektet har hele 13 samarbeidspartnere fra 11 ulike land. Universitet i Agder deltar også som partner i Vest-Agder-museets prosjekt, samt i et prosjekt om europeisk kammermusikk med tysk prosjektleder.

Det blir en ny søknadsrunde i høst, med nye muligheter for norske søkere. Resultatene fra denne runden bekrefter at norske kulturelle organisasjoner er attraktive partnere i Kreativt Europa-prosjekter, mener Kine Korsmo Robertsen, seniorrådgiver i Kulturrådet. Hun har jobbet med veiledning av de norske søkerne til Kreativt Europa.

– Norske organisasjoner blir sett på som kompetente, profesjonelle og pålitelige, og de stiller med gode ressurser og stor kapasitet, sier hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.