FrP krever sterkere havbruksnæring langs kysten

laks

Stortingsrepresentant, Kjell –Børge Friberg (Nordland), Bengt Rune Strifeldt (Finnmark), Per-Willy Amundsen (Troms) og Sivert Bjørnstad (Trøndelag), fremmer i dag et representantforslag i Stortinget om innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen

Produksjonen av oppdrettsfisk i Norge er regulert gjennom tillatelser. En oppdrettstillatelse for laks og ørret gir innehaveren rett til produksjon i et bestemt omfang. Hver tillatelse angir en maksimal tillatt biomasse (MTB). Dette systemet innebærer at innehaveren ikke på noe tidspunkt kan ha en stående biomasse (antall kilo levende fisk) som overstiger den totale MTB på selskapsnivå.

Les også:  LESERINNLEGG: Lillebror til skreien - om kysttorskens konstruksjon og kollaps

Produksjon av oppdrettsfisk i sjø er en naturbasert næring. Produksjonsbetingelsene varierer mellom de ulike delene av landet og gjennom året, blant annet med varierende lys- og temperaturforhold. Når oppdretterne i dag etterstreber å holde den stående biomassen i sjø konstant gjennom hele året, så vil produksjonen i hovedsak variere med sjøtemperaturen. Det innebærer at produksjonen er høyest i den perioden av året når vanntemperaturene er høyest, og tilsvarende lavest på senvinteren når vanntemperaturene er lavest. En fleksibel rullerende MTB baserer seg på en gjennomsnittsberegning av MTB-grensen for de siste 12 månedene.

Dermed kan en oppdretter som har hatt mindre fisk i sjøen i en periode i løpet av de siste 12 måneder, ha mer fisk i sjøen i en senere periode, forutsatt at gjennomsnittet for de 12 siste månedene ikke overskrider MTB-grensen. Dette gir oppdretteren mer fleksibilitet og forutsigbarhet til å tilpasse sin produksjon. 

Les også:  Helene og Jørgen leder Gullfisken 2020!

I forslaget foreslås det å pålegge regjeringen innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB (Maksimal tillatt biomasse) De samfunnsmessige konsekvensene av dette vil være mer stabile og attraktive arbeidsplasser ved større andel helårlige arbeidsplasser, redusert arbeidspress i høysesong. – Bedre forutsetninger for økt norsk bearbeiding og økt norsk verdiskaping basert på norsk råstoff. 

Konsekvensene av en fleksibel MTB vil være tydeligere markedsorientering. Større muligheter for langsiktige avtaler mellom oppdretter og kunde. Et mer stabilt tilbud av oppdrettsfisk fra Norge og et mer fleksibelt slaktemønster vil bidra til en mer stabil sammenheng mellom tilbud og etterspørsel, og mer stabile priser. Det er en vesentlig mulighet for styrket kategoribygging og markedsføring av norsk sjømat internasjonalt.

Les også:  LESERINNLEGG: Vil president Biden bevare freden?

Et hovedpoeng bak forslaget fra representantene er at en fleksibel MTB vil skape grunnlag for økt sysselsetting av Norske arbeidere i faste stillinger langs kysten.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.