Fritt Ords Pris 2023 tildeles Julie Wilhelmsen

fritt ord

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2023 tildeles seniorforsker Julie Wilhelmsen for å ha bidratt med nyanserende faglig kunnskap i et opphetet offentlig ordskifte, før og etter Russlands invasjon av Ukraina. Hun har gjennom dette vist betydningen av ytringsmot og utøving av akademisk ytringsfrihet i praksis.

Julie Wilhelmsen (53) er forsker ved NUPI, der hun leder Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. I en årrekke har hun bidratt i akademia og i den bredere offentligheten med kritiske analyser av russisk tenkemåte, ideologi og utenrikspolitikk.

– På dette forskningsområdet har hun deltatt med utvidende analyser, og har vært en stemme med uavhengighet og integritet. Hun har vært uredd, saklig og standhaftig i et opphetet debattklima, men har også vist evne til selvrefleksjon og selvkritikk i kjølvannet av Russlands angrepskrig, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann. 

Julie Wilhelmsen er spesielt kjent for sine bidrag til å beskrive og forklare Russlands verdensbilde, inkludert betydningen av samspillet mellom Vesten og Russland. Slike analyser er blitt ekstra utsatt i lys av den brutale krigen mot Ukraina. Hun er blitt anklaget for å være Putins budbringer og å løpe hans ærend. Wilhelmsen har på sin side insistert på at vi fortsatt må forholde oss til hvordan Kreml velger å forstå Vesten: Det er nødvendig kunnskap for et opplyst offentlig ordskifte, og for politiske beslutninger.

Også den akademiske ytringsfriheten utfordres i krig og krise. Den uavhengige forskningen kommer under press. Når kravet om å slutte rekkene øker, og avvikende stemmer stemples, svekkes tilfanget av motstridende argumenter og analyser. 

– Den motstanden Wilhelmsen har fått –  saklig og mindre saklig – har hun ikke møtt ved å se seg selv som offer, men ved å tilby flere ytringer, andre perspektiver, mer debatt. Hun er slik et forbilde for et akademia som ofte preges av tilbaketrekning når ordskiftet hardner til, sier Brochmann videre om Fritt Ords begrunnelse for pristildelingen.

Som samfunn er vi avhengige av forskere som våger å formidle kunnskap som går mot strømmen, ikke minst i en mer tilspisset verdenssituasjon.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.