FREYR Battery og Aleees samarbeider om katode produksjon i Norden

freyr

FREYR Battery, en utvikler av ren, neste generasjons produksjon av battericeller, og Aleees, en produsent av litium jernfosfat (LFP) katodematerialer for batterier, har signert en avtale om å danne et Joint Venture med en ambisjon om å etablere et produksjonsanlegg for LFP katoder i Norden. JV-partnerne tar sikte på produksjonsstart i 2024, samtidig med planlagt oppstartsfase for FREYRs første Gigafabrikk i Mo i Rana.

Samarbeidet kombinerer Aleees’ 17 år med erfaring innen LFP-katodeproduksjon med FREYRs strategi om å produsere av-karboniserte battericeller i stor skala og FREYR-teamets betydelige erfaring fra utvikling av komplekse tekniske prosjekter i Norden.

Partnerne vil prioritere de følgende områdene for verdiskapning i samsvar med FREYRs strategiske kjerneprinsipper om hastighet, skala og bærekraft: 

  • Det planlagte anlegget vil bli verdens første gigaskala LFP-katodefabrikk utenfor fastlands-Kina. JV-partnerne planlegger å utvikle en initiell kapasitet på 10 000 tonn LFP-katodemateriale per år i Norden innen 2024, tilstrekkelig til å forsyne FREYRs første Gigafabrikk. Ambisjonen er videre å utnytte Aleees’ modulære design for LFP-anlegg til å raskt utvide kapasiteten til minst 30 000 tonn innen 2025. 
  • Aleees er en godkjent leverandør av katodemateriale til 24M Technologies («24M»), FREYRs USA-baserte partner. 24Ms SemiSolid-teknologiplattform har et større og tykkere elektrodedesign som ventes å gi høyere energitetthet per volumetrisk enhet og reduserte produksjonskostnader.
  • Aleees og FREYR vil samarbeide om å utvikle en lokal forsyningskjede som omfatter nordiske jern- og fosfatprodukter. FREYR søker i tillegg å bringe litium-raffineringskapasitet til Norge for å sikre en jevn tilførsel av kvalitetsråvarer.
  • Etablering av en nordisk forsyningskjede bør skape betydelige økonomiske fordeler for FREYR og regionen som helhet basert på lokal og av-karbonisert produksjon og transport av råvarer til produksjonsanlegg for battericeller. Samarbeidet med Aleees er ett av flere initiativer FREYR har under utvikling for å støtte LFP-katodeproduksjon.
  • Ifølge Minviro, et London-basert konsulent- og teknologiselskap spesialisert på å tilby kvantitative miljødata og reduksjonsstrategier, vil en plassering av anlegget i Norge i stedet for Taiwan, redusere CO2-utslippene med 50 000 tonn per år basert på forskjellen i CO2-intensitet i de to landenes elektrisitetsnett. Miljøgevinsten tilsvarer å fjerne omtrent 20 000 biler med forbrenningsmotorer fra veiene per år, med en økning til 60 000 biler når kapasiteten øker utover 2025. 

-Avtalen med Aleees legger til rette for bygging av det første gigaskala LFP-katodeanlegget utenfor fastlands-Kina og er nok et viktig skritt for å lokalisere og av-karbonisere battericelleproduksjon og deres forsyningskjeder i Norden. FREYR og Aleees vil etablere anlegget som en del av en bredere lokal forsyningskjede-strategi for å utnytte overskuddet av rimelig fornybar energi i Norden og den økende tilgjengeligheten av råvarer produsert i regionen. Vi vil vurdere et begrenset antall egnede lokasjoner i Norden i de neste månedene, sier Tom Einar Jensen, administrerende direktør i FREYR. 

-Aleees har produksjonsteknologi og FoU-evner i verdensklasse og et mål om kontinuerlig å forbedre energitetthet samtidig som kostnadene i sluttmarkedet reduseres. Samarbeidet med FREYR hjelper oss å forbedre produksjonsprosessen for katodematerialer til LFP-batterier og derved bidra til reduserte globale utslipp. Kombinasjonen av FREYRs rene batteriproduksjon og Aleees’ erfaring innen produksjon av LFP-katoder og etablerte fabrikasjonskapasitet, gir et godt grunnlag for innovative løsninger for batteriteknologi over hele verden, sier Edward Chang, administrerende direktør og grunnlegger av Aleees.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.