Folk mister vannet fordi vannrørene fryser i bakken

if

Lite snø og kulde over store deler av landet fører nå til trøbbel for vannforsyningen for mange. Vannet i stikkledningene inn til boligene fryser til is.

Forsikringsselskapet If har alene de siste to-tre ukene fått inn 69 skademeldinger om frosne stikkledninger for vann til hus, og telefonene fortsetter å renne inn til skadesenteret. Stikkledninger er vann- og avløpsrørene mellom boligen og det kommunale nettet.

Minimalt med snø og mye kulde over lang tid har gjort at frost og tele har nådd rørene som forsyner husene med vann.

– Det er Troms og Finnmark som foreløpig har flest frosne stikkledninger. Rundt halvparten av frostskadene kommer herfra, men det er også mange skader i Nordland. Resten av de frosne vannledningene fordeler seg utover resten av landet, men kystområdene er mer utsatt enn innlandet, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Husforsikring dekker utgifter til tining av frosne utvendige vann- og avløpsledninger, eventuell annen tilrettelegging for å skaffe vann. Hos If er disse kostnadene dekket opp til 50 000 kroner.

– I en del tilfeller må det velges alternative løsninger til ting hvis telen er for dyp eller kostnadene er uforholdsmessig store, sier Clementz.

Mulige alternative løsninger kan være å få tilkjørt vann til eiendommen eller koble på midlertidig vannledning til naboeiendommer som har vann.

– Kommunen eller lokale rørleggere har ofte kunnskap om hva som kan være mulige løsninger lokalt, sier Clementz.

Hvis det er ikke mulig å skaffe vann til huset, kan det bli nødvendig å finne midlertidig bolig.

– Da bør du ta kontakt med eget forsikringsselskap for å avklare hva forsikringen kan dekke av slike utgifter, påpeker kommunikasjonssjefen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.