FN-rapport: Fremtidens arbeidsliv krever et samfunn som sikrer læring livet ut

fn

Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv lanserte i dag sin sluttrapport. Tidligere NHO-leder Kristin Skogen Lund har vært blant medlemmene i kommisjonen, som ble etablert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i anledning ILOs 100-årsjubileum i år.

Tilgang til utdanning for å sikre tilgang til arbeidslivet står sentralt i den nye ILO-rapporten som nylig ble publisert.

Livslang læring for anstendig arbeid
Rapporten åpner med å foreslå at fremtidens arbeidsliv må sette mennesker i sentrum. Det handler om å investere mer i utdanning, likestilling, sosial beskyttelse og andre arbeidsrettigheter. Rapporten knytter samtidig investeringer for fremtidens arbeidsliv til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, der mål 8 handler om sikre anstendig arbeid for alle.

– En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet. Å investere i utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre et godt fremtidig arbeidsliv, redusere fattigdom og sørge for en positiv utvikling i fattige land, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Verdenskommisjonen hevder at fremtidens arbeidsliv vil kreve at samfunnet sikrer muligheten for læring livet ut. Det handler her om både formel og uformell læring. Myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere, sammen med utdanningsinstitusjoner, har et felles ansvar for å sikre gode muligheter for livslang læring, ifølge kommisjonens sluttrapport.

Kristin Skogen Lund og Verdenskommisjonen
I august 2017 annonserte FNs arbeidsorganisasjon ILO etableringen av Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv. Den tidligere NHO-direktøren Kristin Skogen Lund har vært blant medlemmene. Skogen Lund uttalte at erfaringer fra Norge der arbeidslivet er preget av et høyt kompetansenivå, bruk av ny teknologi, og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet, vil være relevante for Verdenskommisjonens arbeid.

Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv har bestått av 28 medlemmer; næringslivstopper, akademikere, FN-ledere og arbeidsministere fra mange land.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.