Flere velger fiskeri- og havbruksfag

nfd

Ferske søkertall til landets videregående skoler viser større interesse for sjømatnæringen.

– Dagens unge skal skape fremtidens sjømatbedrifter og arbeidsplasser. Derfor er det flott at de tar utdanningsvalg som sikrer fremtidig forvaltning av vår «blå skattkiste», sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Søkertallene til videregående utdanning viser at flere søker på både akvakultur og på fiske og fangst. For sistnevnte antall søkere opp 20 prosent fra 2018.

Totalt er det til sammen 501 elever som har søkt seg til VG2 innen fiskeri og havbruk. Det tilsvarer en oppgang på 130 prosent fra 2012.

– Tallenes tale er klar: flere ungdommer velger en «blå» utdannelse. Det er en vinn-vinn situasjon både for de unge og for sjømatnæringen, sier fiskeriministeren.

Innen akvakultur er det flest søkere fra Nordland og Troms, mens innen fiske og fangst er flest fra Møre og Romsdal og Nordland.

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra til at det arrangeres aktiviteter som viser ungdom mulighetene i sjømatnæringen.

– Jeg har tro på informasjon gjennom aktivisering av de unge. Jeg har derfor satt av midler slik at de blir enda bedre kjent med sjømatnæringen, sier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 2,5 millioner i tilskudd til aktiviteter som synliggjør sjømatnæringen som en god og attraktiv arbeidsplass for unge.

Tiltaket det søkes om midler til, skal komme ungdom til gode og ha et nasjonalt eller regionalt nedslagsfelt. Det stilles krav om aktivisering av deltakerne. Innovative, marine aktiviteter som fokuserer på teknologi, realfag og/eller entreprenørskap vil bli prioritert.

Søknadsfristen er 11. april 2019.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.