Feil og mangler på over 47 000 kjøretøy!

statens vegvesen

I 2022 var 496 000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Det ble funnet feil og mangler på over 47 000 kjøretøy.

Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å luke ut kjøretøy som ikke er i god nok stand og førere som ikke følger regelverket. Av de 496 000 tunge kjøretøyene som var innom en kontrollplass i løpet av 2022, ble nærmere 85 000 tunge kjøretøy underlagt en grundig kontroll.

– Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene våre. Vi ser likevel at det er for mange som har feil eller mangler som må utbedres eller rettes på. Det er gjerne tilhengere vi finner mest feil på. Både når det gjelder dekk, bremser og naturligvis lastsikring og overlast. Mange av tilhengerne er betydelig eldre enn bilen, og mange leies ut og blir fraktet av ulike firmaer, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

I fjor ble det gjennomført totalt 84 351 tungbilkontroller i Norge, rundt 5 000 flere enn i 2021. Statens vegvesen avdekket feil og mangler i 47 623 av kontrollene. Kjetil Wigdel understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler ved over halvparten av alle vogntog på vegene i Norge.

– At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. De aller fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden, sier Wigdel.

Omtrent 23 500 av de som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 13 000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Det kan også bidra til at veiene brytes ned raskere og kan gi overbelastning på broer. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på vegen. De som blir stoppet med dårlig sikret last får ikke fortsette før det er rettet opp. De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videreI fjor ila vi også 3700 gebyrer for overlast, sier Wigdel.

I 2022 ble det gitt mer enn 11 000 overtredelsesgebyrer for ulike forhold, og 1 900 førere og transportbedrifter ble anmeldt for et eller flere forhold. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs vegen, de utgjør en stor fare i trafikken. De som jukser med kjøre- og hviletid får i tillegg et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket. Det er bare de mest alvorlige bruddene på kjøre- og hviletidsreglene som blir anmeldt, sier Wigdel.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.