Etablerer teknologi-lab i Mo i Rana

nordland fylkeskommune

Nord universitet, Nordland fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab etablerer nytt tilbud for undervisning, industri og næringsliv.

TechLab skal være et senter for opplæring og testing av digitale verktøy og teknologi lokalisert i Mo i Rana. TechLab skal eie, leie og ha kompetanse på teknologi, robotikk og digitalt utstyr og bidra til at undervisere, studenter, forskere, elever, næringsliv og offentlig sektor får tilgang til og kunnskap om digitalisering

Gjennom etableringen av TechLab AS legges det til rette for en infrastruktur som universitet, videregående skoler, fagskoler og bedrifter, kan benytte til å se hva som finnes av aktuell programvare, digitalt utstyr og verktøy for fremtiden. Her er målet at du kan du finne alt fra roboter til digitale briller for «forsterket virkelighet» til programvare for samarbeid i skyen.

– Nord universitet og Nordland fylkeskommune har på hver sin kant jobbet for å dekke opp og møte behovet for digitalisering, robotisering og teknologi i samfunnet. At vi på denne måten kan forene krefter med felles satsing og fokus på kompetanse innenfor digitalisering og teknologi er flott. Dette vil bli en viktig og kraftfull satsing på Helgeland. Det er viktig for Nord universitet at vi legger enda mer kraft bak vår satsing i denne regionen., sier rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen.

– TechLab skal være en pådriver for innovasjon og vil være et lavterskeltilbud for å øke spesielt små bedrifters konkurransedyktighet i møtet med det grønne skiftet, digitaliseringen, og regionens demografi- og kompetanseutfordringer. Selskapet etableres for å gjøre det rimeligere og ikke minst enklere, for undervisning, industri og næringsliv, å bli kjent med moderne digitale løsninger uten å måtte ta de større investeringene selv. I tillegg vil TechLab bidra til at bedrifter raskere kommer i gang da de ulike digitale verktøyene som vises frem, kan prøves og være en plattform for alle bedrifters digitale strategi sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

– Nå etableres det et tilbud for Nordland fylkeskommunes studiesteder på Helgeland som er fremtidsrettet og etterspurt. Dette kan i tillegg raskt vise seg å bli et flott møtested mellom bedrifter og elever med kommende behov for en lærlingeplass, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

– Dette vil bli en framtidsrettet og innovativ satsing som vil komme hele regionen til gode. En slik satsing som TechLab vil medføre at elever, studenter og bedrifter kan se hvordan deres fremtid vil kunne se ut i møte med stadig sterkere krav til digital konkurransekraft, enten den benyttes for å få en jobb i arbeidslivet, eller den benyttes for å vinne frem i et marked fortsetter råden.

– Mechatronics Innovation Lab» i Grimstad har et nasjonalt oppdrag med å øke innovasjonstakten i Norge, og ønsker å styrke vår satsning og aktivitetsnivå i Nord-Norge. Gjennom vårt eierskap i TechLab legger vi til rette for nettopp dette, sier daglig leder Lene Merethe Liodden.

– For Nord Universitet er det positivt at Nordland fylkeskommune forplikter seg sammen med universitetet. Dette er et solid eierskap som sammen med Mechatronics Innovation Lab sørger for at ikke bare bedrifter men også videregående skoler og fagskolen får tilgang på en bredere kompetanse, sier prorektor Ketil Eiane hos Nord universitet».

Det oppnevnes et styre som består av styreleder Gry Alsos, (dekan på Handelshøyskolen Nord universitet), styremedlem Torger Lofthus (daglig leder i Lofthus AS) og Lene Merethe Liodden (daglig leder i Mechatronics Innovation Lab). Et av styrets første oppgaver blir å ansette daglig leder.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.