Er i gang med bio-gass satsingen

nfk

Sortland videregående skole avd. Kleiva naturbruk har et ønske om å spre kunnskap om økonomiske og miljøvennlige løsninger for fremtidens bønder. Derfor vil de drive gårdsbruket slik at gårdens ressurser utnyttes så effektivt som mulig, opplyser Nordland fylkeskommune.

Anlegget vil produsere biogass og en biorest av husdyrgjødsel fra skolens høns, kyr, sau og hester. Skolen ønsker også å forske på bruk av fiskeensilasje fra lokale oppdrettsanlegg. Med seg på laget har skolen telemark technologies, Nibio og lokalt næringsliv.

Den årlige klimaeffekten av anlegget er en utslippsreduksjon på 84 tonn CO2-ekvivalenter. Samtidig lukter biogjødsel svært lite sammenlignet med husdyrgjødsel, noe som også påvirker nærmiljøet der det gjødsles på en positiv måte.

Med dagens produksjon av husdyrmøkk på Kleiva (1336 tonn), inkludert importert fiskeensilasje, vil biogassanlegget kunne oppnå et årlig energioverskudd på 164 000 kWh fordelt på 40 000 kWh strøm og 124 000 kWh varme.

Bioresten skal bli brukt til gjødsling av dyrket areal. Kleiva vil som resultat av dette kunne kutte ned på bruken og innkjøp av mineralgjødsel. Dette vil være økonomisk for gårdsbruket, samtidig som at det er mer miljøvennlig dagens løsning. På denne måten vil Kleiva oppnå mer bærekraftig forvaltning av gårdens mineraler og næringsstoffer samtidig som at dette fremtidens bønder kan lære om bærekraftig jordbruk på en praktisk måte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.